Sökning: "anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade ordet anhörig.

 1. 1. Att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom i hemmet : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rebecca Stridsjö; Eveline Annesson; [2018]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhörig; kvalitativ innehållsanalys; livskamrat; patografi; Travelbees omvårdnadsteori; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är den vanligaste kroniska sjukdomen hos människor över 75 år. Alzheimers sjukdom utgör cirka 60-70 procent av de insjuknade i demens. Alzheimers sjukdom kallas för de anhörigas sjukdom då de anhöriga ofta får ta på sig ansvaret att vårda sin sjuke livskamrat. LÄS MER

 2. 2. Att lyfta egenvårdsförmågan hos patineter med hjärtsvikt : en littraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marianne Helgeroth; Ellionor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Self-care ability; Empowerment; Heart failure patients; Care action; Nurse; Egenvårdsförmåga; Empowerment; Personer med hjärtsvikt; Omvårdnadsåtgärd; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med hjärtsvikt beräknas till 23 miljoner i världen och ungefär 250 000 i Sverige. Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggningar hos personer över 65 år. I framtiden kommer antalet äldre i samhället öka och det finns tendenser att även antalet yngre med hjärtsvikt ökar. LÄS MER

 3. 3. Det syns inte på utsidan, men det känns på insidan : En kvalitativ litteraturanalys om barn som anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lina Sjödelius; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; depression; young carers; attachment; parentification; resilience; När mammas tankar ändrade färg; Mammas hår; När Åkes mamma glömde bort; psykisk ohälsa; depression; barn som anhörig; anknytning; föräldrafiering; motståndskraft;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how children as relatives of mentally ill parents are produced in picture books. It has been implemented through analysis of three selected picture books. The aim of this study is also to see what didactic function the literature has and how it can be applied in the pre-school activities. LÄS MER

 4. 4. Livet som anhörig till en person med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefin Hallberg; Emina Kiveric; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att överleva sitt barn : en litteraturstudie om föräldrars upplevelse av vården när deras barn vårdas i livets slut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kim Angelin; Agnes Edeland; [2018]
  Nyckelord :pediatrik; palliativ vård; kommunikation; föräldrar;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär vård i livets slutskede och syftar till att främja livskvalitén och lindra lidande. När barn vårdas palliativt ses barnets förälder som närmast anhörig. Att ha ett barn som vårdas palliativt är livsomvälvande för hela familjen och vänder upp och ner på familjens vardag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anhörig.

Din email-adress: