Sökning: "anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade ordet anhörig.

 1. 1. Barn som nära anhörig : när ett syskon eller en förälder är svårt sjuk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Stina Christensen; Karin Uhlin; [2017]
  Nyckelord :Bereavement; children; support; nurse; severe illness; Förlust; barn; stöd; sjuksköterska; svår sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som barn ha ett svårt sjukt syskon eller förälder är en traumatisk händelse som kan leda till en kris. Då barn uppfattar döden och förluster på olika sätt beroende på person och ålder, bearbetar de även en kris på olika sätt. LÄS MER

 2. 2. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :long-term psychosis; siblings; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor i beroendevården och deras erfarenheter av att möta anhöriga när deras närstående räknas som vuxen och byter vårdform

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eva Clasing; [2017]
  Nyckelord :Alcohol use disorder; Life situation; Mental illness; Psychiatric nursing; Relatives; Substance use disorder; Transition; Young adult; Alkoholberoende; Anhörig; Drogberoende; Livssituation; Psykiatrisk sjuksköterska; Psykisk ohälsa; Transition; Ung vuxen;

  Sammanfattning : Background: When a person has a pattern of psychoactive substance and/or alcohol use that is causing damage to health family members are affected. The quality of life of parents, siblings, children, partners and other relatives may be severely impaired. LÄS MER

 4. 4. Ung i demensens skugga - En kvalitativ intervjustudie om unga vuxnas barns upplevelser av en förälders demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Kvissberg; Adrian van Berlekom; [2016-08-04]
  Nyckelord :​ung vuxen; ung anhörig; barn; demenssjukdom; familj;

  Sammanfattning : Ung i demensens skugga är en kvalitativ intervjustudie med syfte att undersöka hurunga vuxna barn beskriver upplevelsen av att ha en förälder med tidigt debuterandedemenssjukdom och på vilka sätt detta har påverkat den unge och familjen. Urvalet förstudien är fyra kvinnor i åldrarna 24­31 år som alla hade en förälder med tidigtdebuterande demenssjukdom. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av delaktighet i vården av sina äldre på särskilt boende. En Intervjustudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Catarina Andersson; Lisbet Pallin; [2016-03-18]
  Nyckelord :Anhöriga; delaktighet; vård; äldre;

  Sammanfattning : Background: The participation observed in terms of the elderly and their relatives has showed that the participation in making decisions leads to good health care and nursing. If the care team can work together with relatives of the elderly and develop a partnership that provides the health care to have common goals will the resources be utilized in the best way. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anhörig.

Din email-adress: