Sökning: "anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet anhörig.

 1. 1. Unga vuxnas upplevelser av att leva med obotlig cancer : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erica Johansson; Ellen Jonasson; [2017]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; livsvärld; obotlig cancer; palliativ vård; patografi; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och årligen dör det ungefär 23 500 personer av obotlig cancer. Av de personer som dör årligen av cancer så är det ungefär 80 personer som är unga vuxna i åldrarna 16-29 år. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans stöd till anhöriga : En studie om anhörigas upplevelser av stöd inom intensivvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Sara Baldauf; Jennifer Onken; [2017]
  Nyckelord :Family members; health care; intensive care unit; nurse; support; Anhöriga; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Uppmärksamhet och stöd till intensivvårdspatienters anhöriga kan ibland bli begränsad då sjuksköterskan ofta fokuserar på patientens behov och glömmer bort de anhöriga. Eftersom möten med anhöriga sker frekvent inom sjuksköterskeyrket är det därför viktigt att sjuksköterskan har insikt och förståelse för vad anhöriga upplever som stödjande. LÄS MER

 3. 3. Barn som nära anhörig : när ett syskon eller en förälder är svårt sjuk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Stina Christensen; Karin Uhlin; [2017]
  Nyckelord :Bereavement; children; support; nurse; severe illness; Förlust; barn; stöd; sjuksköterska; svår sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som barn ha ett svårt sjukt syskon eller förälder är en traumatisk händelse som kan leda till en kris. Då barn uppfattar döden och förluster på olika sätt beroende på person och ålder, bearbetar de även en kris på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Att vara anhörigvårdare till en person med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Richard Karlsson; Laura Balder; [2017]
  Nyckelord :Cognitive disabilities; Experiences; Family Carer; Relatives; SOC; Anhöriga; Anhörigvårdare; KASAM; Kognitiv funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna idag. Beräknat finns det ca 47,5 miljoner människor världen över som har någon typ av demenssjukdom, varav 150 000 personer finns i Sverige.Syfte: Syftet är att beskriva hur anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom upplever sitt dagliga liv. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelse av stöd, när anhörig drabbas av allvarlig sjukdom. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Blom; Maria Hertzberg; [2017]
  Nyckelord :Critically ill; experience; family-centered; nurse; significant other; support.; Allvarlig sjukdom; familjecentrerad; närstående; sjuksköterska; stöd; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redan på 1970-talet uppmärksammades närståendes situation inomvården, och trots att det har skett en ökning kring familjerelaterad forskning underde senaste 20 åren finns det fortfarande brister inom familjerelaterad omvårdnadSyfte: Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevda behov av stöd frånsjuksköterskan när en anhörig drabbas av allvarlig sjukdom eller skada.Metod: Den studie som genomfördes var en litteraturstudie, den inkluderar 10artiklar varav 8 var kvalitativa och 2 var kvantitativa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anhörig.

Din email-adress: