Sökning: "anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade ordet anhörig.

 1. 1. Ambulanspersonalens upplevelse av att vårda barn : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marlene Mörn; Strandh Josefina; [2018]
  Nyckelord :Children; Education; Emergency medical technicians; Experience; Feeling; Relative; Ambulanspersonal; Anhörig; Barn; Känslor; Upplevelse; Utbildning;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal möter i sitt arbete många olika patienter, patienternas ålder varierar och så också de olika sjukdomstillstånden. En oro hos ambulanspersonal är att vårda sjuka och skadade barn. En känsla av otillräcklighet och att vårda två patienter samtidigt - barnet och dess anhöriga. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens erfarenhet av att bemöta närstående där hjärt-lungräddning avbrutits i hemmet – en fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Niklas Jönsson; Simon Lysell; [2018]
  Nyckelord :Fenomenografi; erfarenhet; närstående; hjärtstopp; hjärt-lungräddning; bemötande; behandlingsstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Europa drabbas, årligen, ca 275 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Hjärtstopp är ett tillstånd som bedöms av ambulanspersonal enligt fastställda behandlingsriktlinjer. Tillståndet behandlas med hjärt- och lungräddning enligt gällande algoritm för den specifika regionen. LÄS MER

 3. 3. Att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom i hemmet : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rebecca Stridsjö; Eveline Annesson; [2018]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhörig; kvalitativ innehållsanalys; livskamrat; patografi; Travelbees omvårdnadsteori; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är den vanligaste kroniska sjukdomen hos människor över 75 år. Alzheimers sjukdom utgör cirka 60-70 procent av de insjuknade i demens. Alzheimers sjukdom kallas för de anhörigas sjukdom då de anhöriga ofta får ta på sig ansvaret att vårda sin sjuke livskamrat. LÄS MER

 4. 4. Att lyfta egenvårdsförmågan hos patineter med hjärtsvikt : en littraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marianne Helgeroth; Ellionor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Self-care ability; Empowerment; Heart failure patients; Care action; Nurse; Egenvårdsförmåga; Empowerment; Personer med hjärtsvikt; Omvårdnadsåtgärd; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med hjärtsvikt beräknas till 23 miljoner i världen och ungefär 250 000 i Sverige. Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggningar hos personer över 65 år. I framtiden kommer antalet äldre i samhället öka och det finns tendenser att även antalet yngre med hjärtsvikt ökar. LÄS MER

 5. 5. Att vårda med döden ständigt närvarande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Marzi; Helena Tranefors; [2018]
  Nyckelord :anhörig; erfarenheter; palliativ vård; patient; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kommer i kontakt med döden i många olika verksamhetsområden. Sjuksköterskors ansvar handlar om att ha den ledande rollen i vårdprocessen, sjuksköterskor har även allt omvårdnadsansvar gällande patienten. Det finns många deltagare i vårdprocessen, där det krävs ett samarbete för att bedriva god vård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anhörig.

Din email-adress: