Sökning: "anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade ordet anhörig.

 1. 1. Unga vuxnas upplevelser av att leva med obotlig cancer : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erica Johansson; Ellen Jonasson; [2017]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; livsvärld; obotlig cancer; palliativ vård; patografi; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och årligen dör det ungefär 23 500 personer av obotlig cancer. Av de personer som dör årligen av cancer så är det ungefär 80 personer som är unga vuxna i åldrarna 16-29 år. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter när det föreligger språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pierre Lundgren; Anton Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :språkbarriär; sjuksköterska; upplevelse; tolk; anhörig;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren, vilket leder till större sannolikhet för att sjuksköterskan får vårda patienter som inte talar samma språk. Forskning visar att patienter upplever ökad sårbarhet vid språkbarriärer, dock att de är relativt nöjda med den vård de fått. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans stöd till anhöriga : En studie om anhörigas upplevelser av stöd inom intensivvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Sara Baldauf; Jennifer Onken; [2017]
  Nyckelord :Family members; health care; intensive care unit; nurse; support; Anhöriga; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Uppmärksamhet och stöd till intensivvårdspatienters anhöriga kan ibland bli begränsad då sjuksköterskan ofta fokuserar på patientens behov och glömmer bort de anhöriga. Eftersom möten med anhöriga sker frekvent inom sjuksköterskeyrket är det därför viktigt att sjuksköterskan har insikt och förståelse för vad anhöriga upplever som stödjande. LÄS MER

 4. 4. Barn som nära anhörig : när ett syskon eller en förälder är svårt sjuk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Stina Christensen; Karin Uhlin; [2017]
  Nyckelord :Bereavement; children; support; nurse; severe illness; Förlust; barn; stöd; sjuksköterska; svår sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som barn ha ett svårt sjukt syskon eller förälder är en traumatisk händelse som kan leda till en kris. Då barn uppfattar döden och förluster på olika sätt beroende på person och ålder, bearbetar de även en kris på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Närstående till kvinnor med bröstcancer och deras behov av stöd – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Eriksson; Louise Hellberg; [2017]
  Nyckelord :Anhörig; support; information; delaktighet; omvårdnad; cancer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna får en bröstcancerdiagnos, så är det inte enbart hon själv som drabbas utan även hennes närstående. De närståendes behov av stöd bör därför också uppmärksammas. Syfte: Syftet med studien är att beskriva vilken typ av stöd som närstående till bröstcancerdrabbade kvinnor kan vara i behov av. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anhörig.

Din email-adress: