Sökning: "partner"

Visar resultat 1 - 5 av 1222 uppsatser innehållade ordet partner.

 1. 1. Att möta unga kvinnor som lever inom kulturer där sex före äktenskapet inte är tillåtet. En intervjustudie med barnmorskor på ungdomsmottagningar i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Demerud; Johanna Magnusson; [2017-01-26]
  Nyckelord :Sexuella rättigheter; barnmorskor; unga kvinnor; kultur; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mänskliga och sexuella rättigheter innefattar att alla människor har rätt att ta emot och sprida information relaterat till sexualitet, sex ochsamlevnadsundervisning. Det innefattar också tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, fritt få välja sin partner, frivilligt få välja att vara sexuellt aktiv eller inte, frivilliga sexuella relationer och ha ett säkert och tillfredsställande sexliv. LÄS MER

 2. 2. Empowered at Dusk - A Qualitative Study About Sex Work Activism in Kampala

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Jörnéus; Paula Pönkänen; [2017-01-24]
  Nyckelord :Sex work; Activism; Peer support; Empowerment; Uganda; Safer Sex Work;

  Sammanfattning : Sex workers around the world have always suffered from discrimination and stigmatization. This puts them in a vulnerable situation because of little social support. In the Ugandan context, sex workers suffer from stigma due to both legal and cultural practices. LÄS MER

 3. 3. “It’s difficult for women to say something…” - En kvalitativ studie av ugandiska gravida tonåringars situation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hannah Andersson; Sofia Börjesson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Uganda; tonårsgraviditet; sexualitet; avvisande; stödsystem;

  Sammanfattning : Tonårsgraviditet är ett problem i hela världen, framförallt i fattiga länder. Uganda är det land i världen som har flest antal tonårsgraviditeter i förhållande till befolkningsmängden. LÄS MER

 4. 4. Från opposition till koalition - En studie av Fremskrittspartiets väg från paria till partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Hansson; [2017]
  Nyckelord :Multiparty government; Government formation; Pre-electoral alliances; Right-wing populism; Progress Party; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study aims to explain why mainstream right-wing parties govern with radical right-wing parties instead of more central and/or liberal options by investigating the case of Norway. The election 2001 and 2013 lead to similar election results but two different government formations, the later one including a right-wing populist party. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av delaktighet i omvårdnad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erica Börjes-Andersson; Ida Fjärdsmans; [2017]
  Nyckelord :experience; nurse-patient relation; nursing care; patient-centred care; patient participation; omvårdnad; patientdelaktighet; personcentrerad vård; sjuksköterskapatient relation; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt svensk lagstiftning har patienten en laglig rätt att vara delaktig isin vård. Detta betyder också att sjuksköterskan har en skyldighet gentemotpatienten att göra hen delaktig. Trots denna rättighet upplever patienter att deibland inte ges möjlighet till att vara delaktiga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet partner.

Din email-adress: