Sökning: "bild"

Visar resultat 1 - 5 av 9606 uppsatser innehållade ordet bild.

 1. 1. The impact of turbulence on supernovae shockwaves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Loke Lönnblad Ohlin; [2018]
  Nyckelord :astrophysics; astronomy; supernovae; shockwaves; interstellar medium; massive stars; turbulence; molecular clouds; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The momentum and energy injection from supernovae is one of the main feedback modes, and is therefore key to the understanding of galaxy evolution and star formation. However, due to low resolution, large scale galaxy simulations often have issues with accurately modelling supernovae, and therefore rely on sub-grid models. LÄS MER

 2. 2. Sjung ut! : Litteraturstudie om elevers språkutveckling genom musik

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Ivarsson; Amanda Svensson; [2018]
  Nyckelord :Svenska; språkutveckling; sång; socialt lärande; engagemang; lärarens utbildning;

  Sammanfattning : Som blivande lärare i åk F-3 är metoder kring språkutveckling synnerligen relevant att behärska. Genom att ge eleverna varierande undervisning och behärska uttrycksformer som bild, dans, musik och drama bidrar vi till att ge dem en meningsfull skolgång. LÄS MER

 3. 3. Organisatorisk lojalitet hos arbetstagare : En kvalitativ studie om hur organisatorisk lojalitet ändrats hos arbetstagare i samband med omorganisationer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Lindkvist; Melissa Petersson; [2018]
  Nyckelord :Organisatorisk lojalitet; emotionell lojalitet; sorti; protest; organisationsförändringar; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har fokuserat på organisatorisk lojalitet inom en storbank i Sverige. Syftet har varit att se hur den organisatoriska lojaliteten förändrats över tid i samband med omorganiseringar så som personalneddragningar inom organisationen. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Catenary Shaped Timber Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Kristoffer Persson; [2018]
  Nyckelord :Timber construction; Caternary structures; Tensile timber roof; Stress ribbon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the design of a building there are many parameters that effect the material efficiency. The choice of structural solution and material are two of the parameters that will be investigated further in this rapport. LÄS MER

 5. 5. Läraren i media - diskursiva konstruktioner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :André Vikingsson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Lärare; lärarkonstruktioner; skola; media; diskurs; konstruktion; representation;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats avser undersöka hur läraren framställs och porträtteras i debattartiklar hämtade ur Sveriges två största dagstidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Med stöd av en diskursanalytisk teoretisk bakgrund och tematisk analys som metodologisk ingång syntetiseras och analyseras totalt 68 stycken texter skrivna under de senaste 365 dagarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bild.

Din email-adress: