Sökning: "c patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade orden c patienter.

 1. 1. Etablering av MALDI-TOF MS och webbaserad referensdatabas för identifiering av dermatofyter och mögelsvamp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Anna Åkerman; Refel Sayfawi; [2018]
  Nyckelord :Fungi; Ascomycetes; Protein extraction; Bruker; MSI; Fungi; Ascomycetes; Proteinextraktion; Bruker; MSI;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att etablera Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry(MALDI-TOF MS) och onlinedatabasen Mass Spectrometry identification platform(MSI) som metod för identifiering av dermatofyter och mögelsvamp. Svamparna inkuberades 3 eller 6 dagar aerobt i 30°C på Sabouraud dextros agar. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdsdelirium hos barn : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Torsten Hultqvist; Anna Klingberg; [2018]
  Nyckelord :delirium; barn; intensivvård; integrativ; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Svårt sjuka patienter som behandlas på intensivvårdsavdelning drabbas ofta av intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) vilket leder till ökat patientlidande och ökade vårdkostnader. IVA-delirium är ett akut insättande tillstånd med fluktuerande förlopp. LÄS MER

 3. 3. A comparison of surface based and laser based setup for rectal cancer patients in radiotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sandra Hamid; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : 60 00 cancerfall rapporteras in varje år till socialstyrelsen men där numera fler än hälften botas. Detta eftersom vi blir skickligare inom området och nya behandlingstekniker utvecklas. Rektalcancer, även kallat ändtarmscancer är en cancerform som ökat under de senaste decennierna. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga hypotermi hos bukkirurgiska patienter : En systematisk litteraturöversikt och metaanalys

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lydia Benson; Emma Litström; [2017]
  Nyckelord :hypotermi; prevention; bukkirurgi; generell anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi definieras som kärntemperatur under 36,0°C. Vid anestesi störs den fysiologiska regleringen av temperatur vilket är en av orsakerna till att risken för hypotermi under operation är stor. Peroperativt sker 90 % av värmeförlusterna från huden. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan i mötet med blodsmittade patienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Kajsa Rolfsman; Valmire Hasani; [2017]
  Nyckelord :Blodburen smitta; Hepatit B; Hepatit C; HIV; Mötet; Sjuksköterskor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodburna smittor är omgivna av tabu och stigma. Sjuksköterskan kan därför känna osäkerhet inför att möta denna patientgrupp, vilket kan resultera i ett dåligt bemötande från sjuksköterskan sida. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c patienter.

Din email-adress: