Sökning: "involuntary change"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden involuntary change.

 1. 1. Agent saknas : En studie av marknadens reaktion när verkställande direktörens ersätts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diyar Tasar; Rami Dyab; [2018]
  Nyckelord :change of CEO; Event study; Efficient Market Hypothesis; Abnormal Return; VD-byten; Eventstudie; Effektiva marknads hypotesen; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur aktiekursen reagerar när bolag offentliggör information angående ett VD-byte. Studien undersöker både frivilliga uppsägningar och avsked av VD:n på bolag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2011 och 2018. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning av flerbostadshus i Bureå : Undersökning av åtgärder i IDA ICE

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eric Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Energiteknik; IDA-ICE; energikartläggning;

  Sammanfattning : I detta projekt har jag tittat på olika sorters energieffektiviseringsåtgärder man kan utföra påett flerbostadshus i Bureå för att minska dess totala energianvändning samt att göra enklareekonomisk kalkyl för de olika åtgärderna. Undersökningarna av åtgärderna har genomförtsmed hjälp av programvaran IDA ICE. LÄS MER

 3. 3. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid infertilitet : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Lindberg; Josefin Frank; [2017]
  Nyckelord :Coping; experience; female; infertility; male; Coping; infertilitet; kvinnor; män; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infertilitet är när en man och kvinna under minst tolv månader av regelbundna oskyddade samlag inte lyckas åstadkomma en planerad graviditet. Det är ett vanligt problem som drabbar mellan tio till femton procent av alla par.  Syfte: Syftet var att beskriva män och kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet vid infertilitet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av chorea och dess påverkan på fysisk aktivitet hos fem personer med Huntingtons sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Edlund; Tobias Wahlqvist; [2017]
  Nyckelord :Huntington s disease; chorea; physical activity; experiences; interview; Huntingtons sjukdom; chorea; fysisk aktivitet; upplevelser; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Huntingtons sjukdom innebär ofta såväl motoriska, kognitiva som psykiatriska symtom. Chorea är ett tidigt motoriskt symtom och innebär överrörelser som kan förekomma i hela kroppen. Få studier beskriver den subjektiva upplevelsen av chorea. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet involuntary change.

Din email-adress: