Sökning: "miljörätt"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet miljörätt.

 1. 1. Skogsbrukets påverkan på skogslandskapet i Sverige : Vikten av artskydd och ökad hänsyn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jessica Hansson; [2017]
  Nyckelord :skogsbruk; miljörätt; artskyddsförordningen; Naturvårdsdirektiv; miljöhänsyn; hotade arter; metapopulationer; kunskapsuppbyggnad; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges hotade växt- och djurarter är beroende av skogen som livsmiljö, och har under en lång tid påverkats negativt av skogsbrukets framfart i skogslandskapet. Skogsbruksåtgärder såsom avverkning, gallring och röjning kan förstöra både livsmiljöer och påverka interaktionerna mellan populationer om miljöhänsynen är bristande, vilket kan hota den långsiktiga överlevnaden på platsen och därigenom även artens bevarandestatus. LÄS MER

 2. 2. Sveriges implementering av EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) : Förändringen av verksamhetsutövarens ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adine Samadi; [2017]
  Nyckelord :IED-direktivet; Miljörätt; Europarätt; EU-direktiv; IED; industriutsläppsdirektivet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Miljöstraffrättens förverkligande av en hållbar utveckling - en rättsvetenskaplig utredning av miljöstraffrättens konstruktion och dess möjligheter att effektivt förverkliga miljömålet hållbar utveckling genom kriminalisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2017]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; miljöbrott; hållbar utveckling; effektivitet; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudmålet med miljöbalken är att uppnå en hållbar utveckling. Detta stadgas i balkens portalparagraf och begreppet anses innehålla tre pelare som måste balanseras och tas hänsyn till: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Ramvattendirektivet, Weserdomen och den fysiska planeringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alfred Pucek; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Reglering av förlängd nätkoncession : En problematisering av hushållningsbestämmelsernas tillämpning och inverkan av bestämmelser om artskydd

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madeleine Hammerman; [2017]
  Nyckelord :nätkoncession; förlängd nätkoncession; hushållningsbestämmelser; artskydd; energirätt; miljörätt; ellag;

  Sammanfattning : När energipolitik och reglering av energisektorn diskuteras är det vanligt att störst fokus hamnar på vilken typ av energikälla som används, vilka avgifter energibolagen får ta ut och hur handeln med energiresurser ska hanteras. Dessa är alla viktiga och aktuella frågor i dagens samhälle, där energibehovet ständigt ökar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljörätt.

Din email-adress: