Sökning: "miljörätt"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet miljörätt.

 1. 1. Skogsbrukets påverkan på skogslandskapet i Sverige : Vikten av artskydd och ökad hänsyn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jessica Hansson; [2017]
  Nyckelord :skogsbruk; miljörätt; artskyddsförordningen; Naturvårdsdirektiv; miljöhänsyn; hotade arter; metapopulationer; kunskapsuppbyggnad; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges hotade växt- och djurarter är beroende av skogen som livsmiljö, och har under en lång tid påverkats negativt av skogsbrukets framfart i skogslandskapet. Skogsbruksåtgärder såsom avverkning, gallring och röjning kan förstöra både livsmiljöer och påverka interaktionerna mellan populationer om miljöhänsynen är bristande, vilket kan hota den långsiktiga överlevnaden på platsen och därigenom även artens bevarandestatus. LÄS MER

 2. 2. Sveriges implementering av EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) : Förändringen av verksamhetsutövarens ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adine Samadi; [2017]
  Nyckelord :IED-direktivet; Miljörätt; Europarätt; EU-direktiv; IED; industriutsläppsdirektivet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Miljöstraffrättens förverkligande av en hållbar utveckling - en rättsvetenskaplig utredning av miljöstraffrättens konstruktion och dess möjligheter att effektivt förverkliga miljömålet hållbar utveckling genom kriminalisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2017]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; miljöbrott; hållbar utveckling; effektivitet; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudmålet med miljöbalken är att uppnå en hållbar utveckling. Detta stadgas i balkens portalparagraf och begreppet anses innehålla tre pelare som måste balanseras och tas hänsyn till: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Miljöbrott och företagsbot - Är företagsboten bästa medlet mot miljöbrott i näringsverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristian Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; environmental law; miljöbrott; environmental crime; fängelse; böter; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljörätten är en väldigt speciell del i den svenska rätten, och när det gäller miljöstraffrätten och miljöbrott är detta ett väldigt komplext område. Från att tidigare ha varit en uppdelad miljölagstiftning på inte mindre än 16 lagar, till att efter reformationen 1999 samla alla dessa i en ny miljöbalk som från och med då skulle bli den centrala delen i Sveriges arbete mot en hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Ramvattendirektivet, Weserdomen och den fysiska planeringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alfred Pucek; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljörätt.

Din email-adress: