Sökning: "stigmatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 651 uppsatser innehållade ordet stigmatisering.

 1. 1. Normkritik och attityden till psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ellen Lönnbark; [2017-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyhetsartiklar och tidigare forskning visar att det i samhället råder negativa attityder till och stigmatisering av människor med psykisk ohälsa. Samhällsnormer anses vara en bakomliggande orsak till stigmatiserandet av människor med psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Barn till föräldrar med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erika Bergström; Rebecca Ridderskär; [2017-06-30]
  Nyckelord :barn och välbefinnande; barn till föräldrar med psykisk sjukdom; ; barns upplevelser; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa har ökat i samhället och likaså antalet föräldrar drabbade av psykisk sjukdom med ansvar för minderåriga barn. Forskning och annan litteratur har visat att föräldrarnas omsorgsförmåga varierar och därmed i vilken utsträckning barnen får sina behov tillgodosedda. LÄS MER

 3. 3. Hälsorelaterad livskvalitet vid bipolär sjukdom - Litteraturöversikt i omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rania Bawi; Viktor Josefsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna, och innebär ofta ett stort lidande för såväl den sjuke som personer i dennes omgivning. Sjukdomen påverkar livskvaliteten på många sätt, och innebär dessutom kraftigt förhöjd risk för självmord. LÄS MER

 4. 4. Postpartumpsykos – kvinnors upplevelse och omvårdnadsbehov

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Andersson; Charity Omorowa; [2017-06-30]
  Nyckelord :Postpartumpsykos; Upplevelser; Omvårdnad; Lidande; Review;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Postpartumpsykos är en allvarlig psykisk störning. En till två av tusennyförlösta kvinnor insjuknar i postpartumpsykos. Riskfaktorer för att drabbas avpostpartumpsykos kan vara tidigare psykosepisod och bipolär sjukdom. Sjukdomsuppkomstenkan även ha biologiska och psykosociala förklaringar. LÄS MER

 5. 5. STIGMATISERING VID HÖRAPPARATANVÄNDNING – HAR DET FÖRÄNDRATS? EN BESKRIVANDE LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Aida Abdolalian; [2017-06-29]
  Nyckelord :Hörapparatanvändare; stigma; hörapparat; stigmatisering; skam; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Abstract:The ability to hear is important for self-image, function, social life, and personal domestic relationships. 360 million people worldwide have a hearing loss, and over one million Swedes have a subjective hearing loss. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stigmatisering.

Din email-adress: