Sökning: "sustainable stormwater management"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden sustainable stormwater management.

 1. 1. Hydraulic and Hydrodynamic Stormwater Model for the Västanfors Area of the Municipality of Fagersta, Sweden: Climate Change Impacts and Future Stormwater Management

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Anne Marie Girtz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global temperatures and frequency of extreme weather events have increased over the last decade, with 2015 globally the warmest year on record. Future climate models are consistent with this trend, predicting larger year-to-year variations in precipitation, more precipitation in larger single events, and more frequent extreme events. LÄS MER

 2. 2. Legal Support for a Resilient Stormwater Management : Review of Swedish Regulations and Objectives

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Denice Aderklint; [2017]
  Nyckelord :Environmental Science; Sustainable Stormwater Management; Law; Urban;

  Sammanfattning : Sustainability entails a system that has the capacity to sustain itself. Stormwater management is one part of the concept sustainable development but traditional practices entail adverse effects on social-ecological systems and there is a need for increasing the resilience of urban stormwater systems. LÄS MER

 3. 3. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Josefin Dahlquist; Martin Larsson; Tea Rickfält; [2017]
  Nyckelord :Esker; roadway contaminant dispersion; sustainable stormwater management; Ulleråker; Föroreningsspridning; hållbar dagvattenhantering; rullstensås; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. LÄS MER

 4. 4. Infiltrationskapacitet för grönytor vid skyfall - Infiltrationsförsök och modellering i MIKE 21

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Eva Melin; [2017]
  Nyckelord :Extreme rainfall; infiltration capacity; green areas; pluvial flooding; MIKE 21; Skyfall; infiltrationskapacitet; grönytor; pluviala översvämningar; MIKE 21;

  Sammanfattning : I världen idag pågår en urbanisering, vilket innebär att fler människor flyttar in till städerna. Det innebär att fler bostäder måste byggas för att uppfylla de nya behoven, och detta görs ofta genom förtätning av redan exploaterade områden. Vid förtätning av bostadsområden ökar ofta andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER

 5. 5. Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Sofia Kac; [2017]
  Nyckelord :Dagvatten; Hållbart; Magasinering; Augustenborg; Svackdiken; Regnbäddar; Öppen; Infilitrationsytor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån handböcker för hållbar dagvattenhantering har information om geometrisk utformning och uppbyggnad av några hållbara dagvatten- anläggningar tagits fram. Tillsammans med bland annat information om effektiv porositet har den totala volymen som dessa anläggningar kan magasinera beräknats med hänsyn till hur ytkrävande de är, kubikmeter dagvatten per kvadratmeter yta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sustainable stormwater management.

Din email-adress: