Sökning: "sustainable stormwater management"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden sustainable stormwater management.

 1. 1. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Olsson; [2018]
  Nyckelord :Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. LÄS MER

 2. 2. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tove Renström; [2018]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Sammanfattning : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. LÄS MER

 3. 3. Green space and sustainable stormwater management in a denser city. An analysis of future scenario for urban development in Gothenburg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sabina Berntsson; [2018]
  Nyckelord :Densification; Green Infrastructure GI ; Urban Planning; Geographical Information System GIS ; Sustainable Urban Drainage Systems SUDS ; Multi-Criteria Evaluation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Population growth and urbanization increase the housing demand in cities. Densification with limited expansion has environmental and social benefits and is therefore a common development strategy. However, many interests must be balanced in urban planning and spaciousness, and green space especially, is important for sustainable and livable cities. LÄS MER

 4. 4. Dagvatten : Vem har ansvaret?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Linn Nielsen; Anja Ovik; [2018]
  Nyckelord :Dagvatten; juridik; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Dagens klimatförändringar innebär varmare temperaturer och årsmedelnederbörden förväntas öka med 20–60 %. Den ökade nederbörden innebär mer dagvatten på markytan. Detta dagvatten måste tas om hand på ett långsiktigt hållbart sätt annars kan det leda till problem. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning för hållbar dagvattenhantering i mindre stadsdelsparker : exemplet Fågelsångsparken i Sollentuna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Michelle Sundström; [2018]
  Nyckelord :Hållbar dagvattenhantering; dagvatten; gröna lösningar; klimat; park;

  Sammanfattning : Jordens pågående klimatförändring kommer leda till att kraftiga regn kommer vara vanligt förekommande i Sverige. Människan har sedan flera tusen år tillbaka arbetat med att utveckla speciella system som förmår att hantera dagvatten. De senaste åren har hållbar dagvattenhantering blivit allt mer uppmärksammat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sustainable stormwater management.

Din email-adress: