Sökning: "vårdrelationen"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet vårdrelationen.

 1. 1. Sjuksköterskans möte med psykisk ohälsa : distansera sig eller göra så gott man kan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Sarius; Wiktoria Davidsson; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; psykisk ohälsa; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa drabbar i genomsnitt var tionde människa och är ett globalt problem. Psykisk ohälsa är stigmatiserat i samhället och kan leda till negativa attityder. När vårdpersonal har negativa attityder mot psykisk ohälsa kan det påverka vårdrelationen till dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. "…Jag träffade clownerna hemskt nog.." - upplevelser hos ungdomar med hjärtsjukdom av att vara ung på ett barnsjukhus.

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Högstedt; Josefin Meldo; [2016-07-11]
  Nyckelord :Ungdomar; hjärtsjukdom; sjukhusvistelse; vårdrelation; vårdmiljö; transition;

  Sammanfattning : AbstractBackground: As a result of increasingly advanced and highly specialized medical care arises new groups of patients who need hospital treatment, in the form of children who had not survived before. These adolescents struggle with the aspect of both identity and independence. LÄS MER

 3. 3. Tolka mig rätt - en litteraturstudie om tvärkulturella möten inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Jarander; Malin Vindrot; [2016-06-28]
  Nyckelord :Tvärkulturell omvårdnad; tvärkulturella möten; kommunikation; språkbarriärer; kulturell kompetens; vårdrelation; sjuksköterskor; flyktingar; Cross-cultural care; cross-cultural encounters; communication; language barriers; cultural competence; care relationship; nurses; refugees;

  Sammanfattning : Background: As a result of war, violence and persecution, thousands of people are forced to flee their own countries every day. A large number of those are crossing the Mediterranean to Europe. This means that nurses will meet an increasing number of people from other countries, with different language and complex needs of care. LÄS MER

 4. 4. Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient - en ömsesidig strävan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Larsson; Saga Sjöström; [2016-06-07]
  Nyckelord :Närhet; relationen mellan sjuksköterska och patient; tillit; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som verksamhet grundas på en humanistisk människosyn därvärden som barmhärtighet, omsorg och kärlek till människor återfinns. För att en god ochpersonlig vård ska kunna uppnås är det av stor betydelse att patienten upplever ett förtroendeför sjuksköterskans bedömningar, professionella handlingar men också för sjuksköterskansom person. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors omvårdnad – vad har betydelse för patientens säkerhet vid läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katalin Lepizsán; [2016-06-07]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Läkemedelshantering; Läkemedelsutdelning; Läkemedelsavvikelser; Läkemedelshanteringsfel; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador orsakar lidande, fysisk eller psykisk skada eller sjukdom hospatienten. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är definitionen av patientsäkerhetföljande: skydd mot vårdskada. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vårdrelationen.

Din email-adress: