Sökning: "vårdrelationen"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet vårdrelationen.

 1. 1. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 2. 2. Hur motiverande samtal kan användas av sjuksköterskan vid övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Johanna Eriksson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Sjuksköterska; Övervikt; Fetma; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är allvarliga hälsoproblem i Sverige och världen. Det kaninnebära ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes, belastningsskador, vissatyper av cancer. Både övervikt och fetma kan bidra till sämre livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Compassion fatigue hos onkologisjuksköterskor. - En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thyra Falck; Clara Mc Cabe; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; compassion fatigue; emotionell stress; KASAM; omvårdnad; onkologisjuksköterskor; vårdrelation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Compassion fatigue (CF) är ett emotionellt stresstillstånd som medför negativa konsekvenser för både de drabbade sjuksköterskorna och deras patienter. Denna litteraturstudie syftar till att belysa vilka faktorer som inverkar på CF hos onkologisjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av våld och hot om våld från vårdtagare : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kristoffer Kennäng; Anton Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskor; Upplevelser; Våld;

  Sammanfattning : Våld och hot om våld mot sjuksköterskor är ett problem både globalt och i Sverige. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som i större utsträckning än andra yrkesgrupper löper risk att utsättas för arbetsrelaterat våld då de möter många människor i samband med sin yrkesutövning. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elisa De La Cruz; Simona Moneva; [2017]
  Nyckelord :Venous ulcer; Experience; Quality of life; Suffering;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige lever idag cirka 50 000 personer av venösa bensår och det är framför allt äldre personer som är drabbade. Patienter blir utsatta för fysiskt, psykiskt och socialt lidande, därtill upplevelse av vården samt ekonomiska konsekvenser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vårdrelationen.

Din email-adress: