Sökning: "vårdrelationen"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet vårdrelationen.

 1. 1. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 2. 2. Hur motiverande samtal kan användas av sjuksköterskan vid övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Johanna Eriksson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Sjuksköterska; Övervikt; Fetma; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är allvarliga hälsoproblem i Sverige och världen. Det kaninnebära ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes, belastningsskador, vissatyper av cancer. Både övervikt och fetma kan bidra till sämre livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Vårdrelationens betydelse för vården av patienter med Anorexia Nervosa : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Andersson; Dzenana Hotic; [2017]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Patient experience; nurse-patient relations; Anorexia Nervosa; Patientupplevelse; Sjuksköterskans-patientens relation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att belysa vårdrelationens betydelse i samband med vård av patienter med Anorexia Nervosa. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes. Artikelsökningen som var relevant för syftet gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Tio kvalitativa artiklar identifierades. LÄS MER

 4. 4. Patienter med HIV/AIDS upplevelser av vårdrelationen med sjuksköterskan : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Högskolan i KarlstadKarlstads universitet

  Författare :Emma Andersson; Josefine Molinder; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; patientupplevelser; vårdrelation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag lever cirka 36,7 miljoner människor med hiv/aids världen över. Att ha diagnosen hiv/aids bidrar till både psykiskt och fysiskt lidande. För att god vård skall upplevas utgör vårdrelationen till sjuksköterskan en avgörande roll. LÄS MER

 5. 5. Compassion fatigue hos onkologisjuksköterskor. - En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thyra Falck; Clara Mc Cabe; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; compassion fatigue; emotionell stress; KASAM; omvårdnad; onkologisjuksköterskor; vårdrelation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Compassion fatigue (CF) är ett emotionellt stresstillstånd som medför negativa konsekvenser för både de drabbade sjuksköterskorna och deras patienter. Denna litteraturstudie syftar till att belysa vilka faktorer som inverkar på CF hos onkologisjuksköterskor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vårdrelationen.

Din email-adress: