Sökning: "vårdrelationen"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet vårdrelationen.

 1. 1. KONSEKVENSER AV ARBETSRELATERAT VÅLD MOT SJUKSKÖTERSKOR.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Hellström; Gabriella Ottosson; [2018-01-25]
  Nyckelord :arbetsrelaterat våld; konsekvenser; somatisk vårdavdelning; sjuksköterskans hälsa; vårdrelation;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterat våld är ett vanligt förekommande problem inom sjukvården och innefattarsåväl verbalt som fysiskt våld i olika grad. Sjuksköterskan är en särskilt utsatt yrkesgruppmed mycket nära kontakt med patienten. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av vård vid riklig postpartumblödning

  Magister-uppsats,

  Författare :Isaura Amiri; Linda Björkgren; [2018-01-18]
  Nyckelord :Postpartumblödning; upplevelse; förlossningsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen, och då främst i låginkomstländer är postpartumblödning den främsta orsaken till mödradödlighet. Att postpartumblödning leder till mortalitet i Sverige är väldigt ovanligt. LÄS MER

 3. 3. Den auktoriserade tolkens påverkan på vårdrelationen - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henny Jonsson; Tilda Peterson; [2018]
  Nyckelord :Auktoriserad tolk; Kommunikationssvårigheter; Patient; Sjuksköterska; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens mångkulturella samhälle ställer höga krav på sjukvården. Kommunikation är ett viktigt verktyg att bemästra för att kunna bedriva personcentrerad- och patientsäker vård men kan bli problematisk när sjuksköterskan och patienten inte talar samma språk. LÄS MER

 4. 4. "Nej tack, jag åt precis." : En litteraturstudie om unga kvinnors levda erfarenheter av anorexia nervosa och vården kring sjukdomen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Edina Basic; Ellinor Wendel; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; allmänsjuksköterskans roll; den sjukdomsdrabbade erfarenheter; bloggar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa innebär att individen svälter sig för att bli smal. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor i åldern tretton till tjugofem. På grund av skev självbild är det svårt att nå fram till henne, därför förekommer det att hon motsätter sig vård. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av vad som är vårdande i samtal med patienter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Vendel; Anna Wid; [2018]
  Nyckelord :Caring Communication; Development; Engagement; Nursing Experience; Patient; Psychiatric Outpatient; Relationship; Engagemang; Patient; Psykiatrisk öppenvård; Relation; Vårdande samtal; Sjuksköterskors upplevelser; Utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar stadigt i Sverige. Genom folkhälsomyndighetens mätningar 2016 visade resultatet att 16 procent av befolkning lider av psykisk ohälsa. Det har framkommit att genom samtal med sjuksköterska kan den som lider av psykisk ohälsa få stöd och kraft till att egna förmågor stärks. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vårdrelationen.

Din email-adress: