Sökning: "vårdrelationen"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet vårdrelationen.

 1. 1. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

 2. 2. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 3. 3. Hur motiverande samtal kan användas av sjuksköterskan vid övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Johanna Eriksson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Sjuksköterska; Övervikt; Fetma; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är allvarliga hälsoproblem i Sverige och världen. Det kaninnebära ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes, belastningsskador, vissatyper av cancer. Både övervikt och fetma kan bidra till sämre livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. ”JAG FÖRSTÅR INTE DIG.” : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter från andra kulturer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nikki Grönborg Nomen; Linnéa Lilja; [2017]
  Nyckelord :Förståelse; Kommunikation; Kulturkompetens; Sjuksköterska; Upplevelser; Vårdrelation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att alla ska få lika vård. I mötet med patienter från andra kulturer kan det vara svårt för sjuksköterskan att identifiera patientens specifika behov när kulturkompetensen saknas. Vårdrelationen är beroende av en ömsesidig förståelse mellan patienten och sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Vårdrelationens betydelse för vården av patienter med Anorexia Nervosa : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Andersson; Dzenana Hotic; [2017]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; Patient experience; nurse-patient relations; Anorexia Nervosa; Patientupplevelse; Sjuksköterskans-patientens relation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att belysa vårdrelationens betydelse i samband med vård av patienter med Anorexia Nervosa. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes. Artikelsökningen som var relevant för syftet gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Tio kvalitativa artiklar identifierades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vårdrelationen.

Din email-adress: