Sökning: "Alnarpsparken"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Alnarpsparken.

 1. 1. Auditiv växtinlärning : att lyssna sig till kunskap om växter

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Fredrik Jergmo; [2008]
  Nyckelord :auditiv; växter; Alnarp; växtinlärning; ljudfil; SLU; identifiering; systemtillhörighet; användning; kuriosa; mp3;

  Sammanfattning : Finns det något alternativ till växtlistor när vi Alnarpsstudenter studerar lignoser ute i parken? Växtlistorna ger endast svenskt och vetenskapligt namn men ingen annan information och har därför sina begränsningar för oss studenter när vi studerar växterna på plats i parken. Lösningen finns och är ingalunda unik. LÄS MER

 2. 2. Skogen i parken : utvecklingsstrategier för Alnarpslunden

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Johan Ståhl; [2006]
  Nyckelord :Alnarp; Alnarps landskapslaboratorium; Alnarpslunden; Alnarpsparken; alm; almsjukan; almsplintborre; Det stora almfallet; Dutch elm disease; brynutveckling; lundutveckling; biologisk mångfald; lundarter; lundkaraktärer; lundskötsel; Örup; Örups almskog; Dalby Söderskog; Dalby Norreskog; Linnebjär; Baldringe Oxhage; Landsapsvård och Parkutveckling; LOP;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att kunna ge Alnarpsfakulteten och Akademiska Hus ett genomtänkt förslag som visar hur Alnarpslunden kan styras och formas framöver utifrån olika överväganden. Hur ska vi tackla situationen med almarnas snabba reträtt från Alnarpslunden? Arbetet bygger dels på ett antal Alnarpsexperters tankar om lunden och dess framtid och dels på mina egna studier av lundinriktad litteratur, äldre Alnarpsbeskrivningar och av Alnarpslundens nuvarande uppbyggnad, status och framtidspotential. LÄS MER