Sökning: "Bayan Al Khatib"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bayan Al Khatib.

  1. 1. Vakuumlyftverktyg för Rullborrkroneben

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

    Författare :Bayan Al Khatib; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) tillverkar olika rullborrkronor som används för bergborrning. Rullborrkronan består av tre hopsvetsade ben. Benen är smidda och levereras från en extern leverantör. Rullborrkronebenen kommer in på en EU-pall sedan lyfts dem in i en fräs for bearbetning. LÄS MER