Sökning: "Elin Mether"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Mether.

 1. 1. Behandlingsformer vid utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Mether; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsformer; Nationella riktlinjer; Socialstyrelsen; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Introduktion: Utmattningssyndrom drabbar allt fler individer. Socialstyrelsens riktlinjer som utgavs år 2003 har inte uppdaterats sedan de utgavs. Enligt Försäkringskassan står psykisk ohälsa för den största anledningen till sjukskrivning bland både män och kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Synen på rehabilitering av främst kvinnor för utmattningssyndrom enligt tre aktörer i offentlig sektor : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Mether; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER