Sökning: "Elina Löwenham"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elina Löwenham.

 1. 1. Ordning i klassrummet? : En kvalitativ litteraturstudie om hur skolans värdegrund kan praktiseras i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elina Löwenham; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historieämnets historia? : En kvalitativ läroplansstudie om historieämnets utveckling i jämförelse med religonsämnet mellan åren 1962-2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elina Löwenham; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER