Sökning: "Emma Hallstensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Hallstensson.

  1. 1. SUGARDATING En kvalitativ intervjustudie kring ungas attityder till sugardating

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Roza Khalid; Emma Hallstensson; [2020-01-21]
    Nyckelord :Sugardating; prostitution; unga; sugardaddy mama; sugarbabe toyboy;

    Sammanfattning : Sugardating är ett fenomen som har rapporterats och uppmärksammats men som i mindre grad utforskats med vetenskaplig grund i Sverige. Syftet med denna studie var att få en förståelse för vilka attityder och föreställningar som unga har kring fenomenet sugardating. LÄS MER