Sökning: "Ina Stefanovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ina Stefanovic.

  1. 1. Jag är beroende, jag är spelberoende för resten av mitt liv : En kvalitativ studie av vägen in och ut ur spelberoende

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

    Författare :Ina Stefanovic; Ilda Isljami; [2007]
    Nyckelord :Spelberoende; konsekvenser; män; hälsa; botten;

    Sammanfattning : SammanfattningSpelberoende är ett ökande samhällsproblem som börjat uppmärksammas allt mer i takt med att spelindustrin expanderar. Allt fler blir spelberoende och drabbas hårt både privat och ekonomiskt. LÄS MER