Sökning: "Edvard Munch"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Edvard Munch.

 1. 1. Döden och jungfrun. En studie om betydelseförskjutningen av ett existentiellt motiv (eller en studie med kött och blod)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Alina Noldin; [2020]
  Nyckelord :Death and the maiden; dance of death; memento mori; Hans Baldung Grien; Niklaus Manuel Deutsch; Elna Borch; Edvard Munch; döden och jungfrun; döden och flickan; dödsdansen; Arts and Architecture; History and Archaeology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : A specific motif depicting death is the personification of death in combination with a young woman. This constellation is usually referred to as “Death and the Maiden”. The motif’s origins lie around the 16th century but was given a special revival a few centuries later. LÄS MER

 2. 2. Edvard Munchs ”hestekur” Hur den påverkar konserveringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Imnell; [2016-06-20]
  Nyckelord :Edvard Munch; cleaning; hestekur; conservation; dirt; kill-and-cure treatment; paintings; cleaning ethics;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:07.... LÄS MER

 3. 3. Dreams - A Journey through Bach’s Chaconne

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Margarida Araújo Edlund; [2011-12-20]
  Nyckelord :J. S. Bach; Chaconne; Edvard Munch; The Scream; space; room; inter- pretation; violin;

  Sammanfattning : “Dreams” because I had the dream of being able to play Bach’s Chaconne. “Dreams” because through my interpretational work with the Chaconne, I entered spaces that I only can relate with dreams. “Dreams” because I experienced the night- mare in Munch’s The Scream.This thesis is about my interpretation of J. LÄS MER