Sökning: "Julia Renström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Julia Renström.

 1. 1. Magnetisk separation av bäddmaterial for CO2 negativ el- och värmeproduktion

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för rymd-

  Författare :Mimmi Engvall; Julia Renström; Rasmus Erlandsson; Henrik Hodel; Elin Andersson; Edvin Qvirist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Analys av frekvensers inverkan på hypertermibehandlingar

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Therese Petersson; Julia Ravanis; Niklas Renström; Björn Martinsson; Martin Torstensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hypertermibehandling innebär uppvärmning av en cancertumör till 40 { 45 C, samtidigtsom temperaturökningar i frisk kringliggande vävnad undviks. Uppvärmningav tumören över 40 C förbättrar effekten från strålbehandling och kemoterapi. LÄS MER