Sökning: "Läsfrämjande Bokprat Diskursanalys Foucault Vygotskij Barnlitteratur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Läsfrämjande Bokprat Diskursanalys Foucault Vygotskij Barnlitteratur.

  1. 1. Förändringar i synen på bokprat för barn och unga. En diskursiv läsning av artiklar iBiblioteksbladet 1930-2007

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Per-Jakob Kamienski; [2010]
    Nyckelord :Reading support activities Book talk Discourse analysis Foucault Vygotskij Children´s literature; Läsfrämjande Bokprat Diskursanalys Foucault Vygotskij Barnlitteratur;

    Sammanfattning : My thesis is a study of how the perception of booktalk aimed at kids and youngsters in the Swedish educational system has changed between 1932 and 2007. A discursive reading of articles in the magazine Biblioteksbladet provides the basis for my investigation. LÄS MER