Sökning: "Linnea Neumann Nordenbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Neumann Nordenbäck.

  1. 1. Vuxna patienters upplevelser av fysisk beröring vid omvårdnad : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Julia Kullén; Linnea Neumann Nordenbäck; [2017]
    Nyckelord :Touch; Patients’ perceptions; Patients’ experiences; Nursing;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor berör patienter, ibland med en speciell intention till exempel för att trösta, andra gånger på grund av nödvändighet för att kunna utföra arbetsuppgifter. Dessa två typer av beröring benämns expressiv respektive instrumentell beröring. LÄS MER