Sökning: "Lisa Lyrstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Lyrstrand.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av överrapportering från ambulans till akutmottagning.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Björck; Lisa Lyrstrand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Copingstrategier för patienter med Multipel Skleros : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet

  Författare :Lisa Lyrstrand; Malin Palmhagen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER