Sökning: "arkitektur grundskola anders franzén kandidat arkitekt student"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arkitektur grundskola anders franzén kandidat arkitekt student.

  1. 1. Franzénskolan

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Amanda Landén; [2018]
    Nyckelord :arkitektur grundskola anders franzén kandidat arkitekt student;

    Sammanfattning : Skolans utformning utvecklades genom tomtens form och förutsättningarna runtomkring. På den östra sidan brusar en kraftig trafikled och på den västra sidan öppnar den sig mot staden. LÄS MER