Sökning: "guida mig"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden guida mig.

 1. 1. Nocturnal : analys och tolkning av Benjamin Brittens op. 70

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Johan Söllscher; [2016]
  Nyckelord :musikanalys;

  Sammanfattning : Nutida musik kan ibland vara både svårlyssnad och svårbegriplig för dagens publik. Genom den här studien vill jag undersöka hur jag kan göra ett nutida instrumentellt verk, Benjamin Brittens Nocturnal, mer lättlyssnad och lättare att ta till sig för åhöraren. LÄS MER

 2. 2. SaaS Mig : A PROCESS MODEL FOR MIGRATING LEGACY SYSTEM TO SAAS

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :M. Shadid Rashi Chowdhury; MD: Aminul Islam; [2015]
  Nyckelord :process model; SaaS migration; Cloud migration; legacy migration; processmodell; SaaS migrering; moln migrering; befintliga systemet migrering;

  Sammanfattning : Software as a Service (SaaS) är en metod för att leverera mjukvara där lösningen är centralt lagrad och erbjuden som en tjänst. SaaS erbjuder flera olika fördelar ur både den tekniska och den kommerciella synvinkeln. LÄS MER

 3. 3. Kalkylering : En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Pontus Bertilsson; [2012]
  Nyckelord :ABC-kalkylering; ABM-styrning; aktivitet; kostnadsdrivare; kapitalets kretslopp;

  Sammanfattning : Det finns en rad olika skrivna vetenskapliga artiklar om vad kalkylering är. Men hur används kalkyleringen utav ledningen i ett företag? Används kalkyleringen som ett styrverktyg? Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur kalkyleringsarbetet och utformningen av kalkyleringen påverkar styrningen av ett företag. LÄS MER

 4. 4. Nej, men vad dålig jag känner mig nu! : En studie om att utforma ett användarvänligt arbetsflöde för elektronisk signering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ida Olby; [2011]
  Nyckelord :electronic signature; workflow; interaction; information design; interface; user-friendly; elektronisk signering; arbetsflöde; interaktion; informationsdesign; gränssnitt; användarvänlig;

  Sammanfattning : En kontinuerlig ökning av tillgängligheten till Internet har lett till att flera ärenden som tidigare utfördes utanför hemmet, såsom inköp av böcker, filmer och kläder, nu även sker online. Det finns idag även flera företag som erbjuder tjänster för att signera dokument elektroniskt. LÄS MER

 5. 5. Vad är fritidspedagogik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Camilla Moberg; [2010]
  Nyckelord :Fritidspedagogik; fritidspedagog; fritidshem;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete är att belysa vad fritidspedagogik är och hur de olika skolverksamma yrkesgrupperna ser på begreppet. Jag har valt att använda mig av enkäter för att samla in material till detta arbete. Enkäterna delades ut till lärare, anställda på fritidshem och rektorer på fyra skolor. LÄS MER