Sökning: "Pontus Bertilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pontus Bertilsson.

 1. 1. Business Models for Renewable Energy Technology. A case study of Perpend AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Pontus Bertilsson; Joakim Eskilsson; [2015-07-07]
  Nyckelord :business model; business model innovation; value proposition; sustainable energy; renewable energy; wind power; solar power; solar energy; wind energy;

  Sammanfattning : AbstractThe concept of business models (BM) have gained a lot of interest from both companies and academics during the last century. Prominent frameworks such as the Business Model Canvas (BMC) and the Value Proposition Canvas (VPC) are applied extensively throughout a large variety of industries for the purpose of mapping out how the company can create, deliver and capture value from their offers. LÄS MER

 2. 2. Kalkylering : En aktionsstudie om hur ledningen i ett företag kan använda kalkyleringen för att validera beslut.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Pontus Bertilsson; [2012]
  Nyckelord :ABC-kalkylering; ABM-styrning; aktivitet; kostnadsdrivare; kapitalets kretslopp;

  Sammanfattning : Det finns en rad olika skrivna vetenskapliga artiklar om vad kalkylering är. Men hur används kalkyleringen utav ledningen i ett företag? Används kalkyleringen som ett styrverktyg? Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur kalkyleringsarbetet och utformningen av kalkyleringen påverkar styrningen av ett företag. LÄS MER