Sökning: "hemkunskap historia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hemkunskap historia.

  1. 1. Samarbete över gränserna

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Sanna Norling; [2006]
    Nyckelord :Ämnesövergripande arbete; interdisciplinary work; historiskt perspektiv; historical perspective.;

    Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka på vilket sätt det är möjligt att arbeta över de gamla gränserna mellan teoretiska och praktiska ämnen. Jag har valt att inrikta mig på Historia och Hem- och konsumentkunskap. LÄS MER