Sökning: "polens framtid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden polens framtid.

  1. 1. Motiv till utlandsetableringar : Svenska företag i Polen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Jeanette Kahlin; Laura Piechal; [2006]
    Nyckelord :Polen; Utlandsetablering; Utlandsinvestering; Offshoring; Lågkostnadsland; Produktionsfaktorer; Komparativa fördelar;

    Sammanfattning : BakgrundEn friare handel har medfört ökade möjligheter till en större marknad för företag, vilket är viktigt för svenska företag som har en relativt liten hemmamarknad. Trenden under de senaste åren har varit att outsourca delar av företags verksamhet. Det är naturligt att företagen ser till lågkostnadsländer i denna process. LÄS MER