Sökning: "turn insulation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden turn insulation.

 1. 1. Environmental renovating solutions for Miljonprogrammet to reaching the EU2030 climate and energy framework goals

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Sjöling; Emil Marefat; [2020]
  Nyckelord :EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Renewable energy; Renovation strategy; Sustainability; EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Förnybar energi; Renoveringsstrategi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most severe threats that humanity is facing right now; it's ironically a threat that we as humans created ourselves. Residential buildings are the fourth largest source of Green-housegases in the EU and account for 10% of the total Green-house gases. LÄS MER

 2. 2. Energisimulering i modulhus : Fallstudie för uppskattning av energiprestanda och därefter energieffektivisera enligt passivhusstandaren

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Saif Aljaberi; Aram Majeed; [2019]
  Nyckelord :Energisimulering; Energisignaturmetoden; Byggnaders energiprestanda; Byggnaders energianvändning;

  Sammanfattning : Abstract The Building sector is today an important sector in our society, which means that more people move from the urban area to the big cities, which in turn increases building production. The building and service sector is the largest energy waste in Sweden and internationally, which is about 40% of Sweden's total energy use and 60% of that energy goes to heating. LÄS MER

 3. 3. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER

 4. 4. Directly Cooled Windings - Conjugate heat transfer assessment of air-cooled hollow conductor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Michael Gabassi; [2018]
  Nyckelord :Conjugate heat transfer; hollow conductor; thermal management; direct cooled windings; heat transfer; electrical machines; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The torque capabilities of electrical machines are today limited by magnetic saturation and the ability to transfer thermal loads away from the machine. A solution to thermal management in power turbo-generators involves hollow conductors allowing direct cooling of the heat source thus increasing the power density significantly. LÄS MER

 5. 5. Stommen och grundens klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Therese Lundin; [2018]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; miljöcertifiering; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Klimatfrågan har under de senaste åren bara blivit mer och mer aktuell, jorden värms upp och resurserna minskar. Det ställs numera krav på många områden att minska utsläpp och slöseri med resurser. LÄS MER