Sökning: "aging"

Visar resultat 1 - 5 av 687 uppsatser innehållade ordet aging.

 1. 1. Personality and Cognitive Aging - A Population-Based Longitudinal Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Karin Durehed; [2021-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We investigated effects of Extraversion, Neuroticism, and the Lie scale, from the Eysenck Personality Inventory (EPI), on level and change in late life cognition. The data (N=554) were drawn from two birth cohorts (1901/02, 1906/07) as part of the Gothenburg H70 study, where cognition was subsequently measured on five tests at ages 70, 75, and 79. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som influerar sjuksköterskor att lämna sin arbetsplats– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Arebratt; Karin Jansson; [2021]
  Nyckelord :intention to leave; literature review; nurse; turnover; workplace; arbetsplats; intention att lämna; litteraturöversikt; sjuksköterska; sjuksköterskebrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett av 22 yrken som kräver legitimation som bevis på att man genomgått erforderlig utbildning och har kompetens att arbeta inom yrket. Sjuksköterskan är ledare inom omvårdnad och bör besitta en mängd olika egenskaper för att kunna utföra sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. Åldrandets stora utmaningar : Upplevelser av ensamhet och social isolering hos de äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Brattemo; Johanna Lundin; [2021]
  Nyckelord :elderly; loneliness; social isolation; independent living; äldre; ensamhet; social isolering; självständigt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre vilket kan medföra en ökad utsatthet för ensamhet och social isolering. Ensamheten kan uppstå till följd av att partners, vänner eller bekanta dör. Både ensamhet och social isolering kan vara resultatet av åldrandets sviktande hälsa då den hos många äldre leder till fysiska begränsningar. LÄS MER

 4. 4. Agritektur : Arkitektoniska kvaliteter hos lantbruksbyggnader i Södermanland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rebecka Hylander; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Agritecture; Agricultural buildings; Architectural qualities; Agriculture; Farm buildings; Farm centre; Arkitektur; Agritektur; Arkitektoniska kvaliteter; lantbruksbyggnader; jordbruksbyggnader; jordbrukets byggnader; lantbruk; gårdscentra;

  Sammanfattning : Lantbruksbyggnader sätter stor prägel på den svenska landsbygden och utseendet på de äldre lantbruksbyggnaderna uppskattas av många, men vad är det som utmärker dessa byggnaderna? Syftet med denna undersökning är att identifiera vilka arkitektoniska kvaliteter som utmärker äldre lantbruksbyggnader med avgränsning till Södermanland. Denna kunskap ska sedan omsättas i ett gestaltningsförslag på ett litet gårdscentra i Södermanland för att ge exempel på hur de arkitektoniska kvaliteterna kan nyttjas och framhävas för att skapa attraktiva lantbruksbyggnader som bygger vidare på traditionen. LÄS MER

 5. 5. Scale up of a test fluid for testing the fuel system robustness against soft particles in biodiesels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Romain Couval; [2021]
  Nyckelord :biodiesel; soft particles; fuel system; scale up; test fluid; drop-in fuels;

  Sammanfattning : The future of fuels will most probably be a mixture of different fuels, called drop-in fuels. It is already known that these drop-in fuels will lead to solubility issues, with creation of deposit on crucial fuel system parts, due to the formation of soft particles. The fuel system of the future should be robust against any type of soft particles. LÄS MER