Sökning: "värdeeffekt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet värdeeffekt.

  1. 1. Alternativa investeringsstrategier : En kvantitativ undersökning av småbolag, värdebolag och momentumeffekten på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jessie Leu; Anna Krooks; [2014]
    Nyckelord :småbolagseffekt; Banz; värdeeffekt; Rosenberg; momentumeffekten; Jegadeesh; CAPM; aktiemarknad;

    Sammanfattning : Problembakgrund: Den traditionella investeringsstrategin består av bland annat Modern Portföljvalsteori och Capital Asset Pricing Model, men på grund av empiriska problem efterfrågas alternativa investeringsstrategier. Denalternativa investeringsstrategini denna uppsats består av småbolags-, värdebolags- och momentumeffekt. LÄS MER