Gränsytoptimering fordon vs artilleripjäs : Bofors Defence AB, Karlskoga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU)

Författare: Magnus Fahlén; Henrik Karlsson; [2003]

Nyckelord: Bofors; Godstransporter; Lastväxling;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)