Håkon den godes saga : en studie av den fornskandinaviska kultens aktörer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

Sammanfattning:

Uppsatsens syfte är att undersöka litteraturen efter agenterna och deras handlingar vid de religiösa sammankomsterna, i Tröndelag, så som det beskrivs av Snorre Sturlason i ”Håkon den Godes saga” Följande frågor fokuseras:

  • Hur ser det rituella gästabudet ut i Snorres text?
  • Vilka var det som agerade i den fornskandinaviska kulten och varför?
  • Vad säger källorna om rituella gästabud och kultfunktionärer?
  • Speglar texten autentiska traditioner?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)