Sökning: "vikingatidens religion"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden vikingatidens religion.

 1. 1. Kvinnor och siðaskipti : – kvinnors roller i den fornnordiska kulturen och i kristnandeprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Maria Gull; [2011]
  Nyckelord :fornordisk religion; kristnandeprocess; kvinnor; vikingatidens religion; medeltidsstudier; religionshistoria;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker aristokratiska kvinnors roller i den fornordiska kulturen i syfte att se om dessa roller kan förklara varför dessa kvinnor engagerade sig i kristnandeprocessen. Undersökningens resultat indikerar att kvinnornas uppgift var att vara en freothuwebbe, en vävare av fred mellan kungar och krigare och gudar och människor och att de också fortsatte med denna uppgift under och efter religionsskiftet, men vävde då istället fred mellan prästerna och kungen, mellan de framväxande staterna och den begynnande kyrkliga organisationen. LÄS MER

 2. 2. Fulltrogne – gudomlig vänskap : En undersökning om asatroendes relationer till gudarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Vikingatidens religion; asatro; Forntida religioner;

  Sammanfattning : Fulltrogne – gudomlig vänskap. En undersökning om asatroendes relation till gudarna. C-uppsats i Religionsvetenskap med intiktning Kultur och identitet. Högskolan i Gävle, 2011. LÄS MER

 3. 3. Ära och död : Mytens identitetskapande funktion för vikingatidens krigarelit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Ulrika Yvonne Wennerström; [2010]
  Nyckelord :Scandinavia; Viking Age; worrior; myth; honor.;

  Sammanfattning : In this essay I want to investigate how the Viking aristocratic warrior elite in Scandinavia used religious mythology for the construction of their identity. The essay also takes up the concept of honor, which was important for the warriors. Honor was central to all people during Viking age and for the warriors it was absolute. LÄS MER

 4. 4. Hel : en studie om det mytiska väsendet och hennes dödsrike

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Rosemarie Grobosch Thorsell; [2009]
  Nyckelord :Hel; fornnordisk gudinna; dödsrike; vikingatidens religion; gravhögar; bildstenar; skaldediktning;

  Sammanfattning : I det norsk-isländska skaldespråket kan Hel ha tre olika betydelser: ett dödsrike, en gudinna eller "att dö". Tvetydigheten i användandet finns på flera håll i de skriftliga källorna. Tidigare forskning har bland annat tolkat Helföreställningen som en metafor för döden eller en förkristen straffort. LÄS MER

 5. 5. Bland gudar och krigare : asatro, ideologi och mansidealet i nationalromantikens konst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; [2009]
  Nyckelord :religion of the vikings; national romaticism; nationalism; aesir; art; politics; symboliscism; gender; viking; vikingatidens religion; nationalromantik; nationalism; asar; konst; politik; symbolik; genus; göticism; viking;

  Sammanfattning : This essay is about how the aesir are used as an ideal image of the original Nordic aspects and as a symbol of heroism and pure strength. The main subject of this essay is to look at how this ideal of masculinity is represented in the art produced during the era of romantic nationalism. LÄS MER