Sökning: "Ida Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Ida Eriksson.

 1. 1. ”Vet du, jag är så pank” : Ett mikrohistoriskt perspektiv på sjömanshushållets organisering och ekonomi på Åland vid sekelskiftet 1900, åren 1899 – 1904

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Hannah Sumelius-Nordin; [2020]
  Nyckelord :Åland; 1900; sjöfart; ekonomi; hushåll; sjömanshustru;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med ett mikrohistoriskt perspektiv undersöka organisering av arbete och ekonomi inom sjömanshushåll på Åland vid sekelskiftet 1900. Undersökningen fokuserar på hur fördelningen av arbetsuppgifter såg ut i hushållet samt på vilket sätt man respektive hustru bidrog till hushållets ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Flickor med långvarig smärtas upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ida Björkbom; Sofia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Girls; Chronic pain; Physiotherapy; Limitations; Physiotherapist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta hos barn och ungdomar är vanligt förekommande och flickor är mer drabbade än pojkar. Smärtan påverkar den drabbade i stor utsträckning vilket ofta visar sig i det sociala livet, vid dagliga aktiviteter och under skolgången. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsövergång – vad händer med anställningsvillkoren och anställningsskyddet? - En kandidatuppsats med fokus på att belysa de brister som finns med ettårsregeln och uppsägningsförbudet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ida Skagne; Julia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; ettårsregeln; uppsägningsförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In case of a transfer of business, the Council directive 2001/23/EC, aims to protect workers' employment protection and terms and conditions of the employment. A transfer of business means that a business is transferred, and that the business retains its economic unit and identity. LÄS MER

 4. 4. När blir den digitala leken allvar? : En kvalitativ studie om innehåll och användarinteraktion på applikationen TikTok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Eriksson; Andrea Blixt; [2020]
  Nyckelord :TikTok; Trend; Mikrovideo; Applikation; Användare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad fem identifierade trender på applikationen TikTok förmedlar samt vilken respons som trenderna bemöts med. Vidare syftar studien till att förstå och förklara det gemensamma flödet på TikTok. LÄS MER

 5. 5. (Not) Flying into the future : International Business Air Travel from a Corporate Environmental Sustainability perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Eriksson; Lisa Levander; [2020]
  Nyckelord :Corporate Environmental Sustainability; CES; CES Strategies; CES Profiles; International Business Air Travel; IBT; IBAT; Corporate Strategy Phases; It-industry;

  Sammanfattning : Environmental sustainability has grown to become a widely discussed topic in today's society, putting great pressure on companies to limit their climate impact. Still, companies continue to use International Business Air Travel for strategic benefits, in an era where concepts such as “flight shame” are emerging. LÄS MER