Sökning: "Ida Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Ida Eriksson.

 1. 1. Repatriate embeddedness: The experience of Swedish repatriates A qualitative study on the interconnectedness between the repatriate experience and organizational commitment.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ebba Ernström; Ida Eriksson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Expatriate assignment; Expatriation; International assignment; Job embeddedness; Organizational commitment; Repatriate experience; Repatriation;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskor på IVA kan lindra lidande hos patienten som vårdas oralt intuberad genom munvårdsåtgärder : En kvantitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Tora Kronqvist; Ida Wallerstig; [2021]
  Nyckelord :intensive care; critical care; intubated; oral care; suffering; literature-review; oral health; Katie Eriksson; intensivvård; intuberad patient; munvård; lidande; litteraturöversikt; munhälsa; Katie Eriksson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienten som vårdas oralt intuberad på intensivvårdsavdelning får successivt försämrad munhälsa. Endotrakealtuben orsakar muntorrhet, risk för trycksår samt ansamling av bakterier och plack, vilket innebär ett lidande för patienten i form av påverkad munhälsa. LÄS MER

 3. 3. ”Konflikt, ja vad är en konflikt egentligen?” : Förskollärares perspektiv på konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Eriksson; Ida Johansson; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; Konflikthantering; Empati; Vägledning; Konflikthantering Pyramid;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att belysa och skapa förståelse för förskollärarnas uppfattning om konflikthantering, hur de förebygger och hanterar de konflikter som sker i barngruppen. Konflikter i barngruppen är något som förskollärarna i verksamheten möter dagligen, och hur dessa hanteras har en stor inverkan på barnens utveckling. LÄS MER

 4. 4. En jämförande studie mellan en örontermometer och en rektaltermometer för temperaturmätning hos katt på klinik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Liszke; Ellen Eriksson Gröndahl; [2021]
  Nyckelord :användarvänlighet; hypertermi; hypotermi; jämförelse; katt; kroppstemperatur; kroppstemperaturmätning; normotermi; rektal; termometer; trumhinna;

  Sammanfattning : Inom klinisk veterinärmedicin används vanligen rektaltermometrar för att mäta kroppstemperatur hos katt vid klinikbesök eftersom metoden anses vara relativt enkel och tillförlitlig. Däremot kan rektal temperaturmätning orsaka obehag och stress hos katt. LÄS MER

 5. 5. ”Vet du, jag är så pank” : Ett mikrohistoriskt perspektiv på sjömanshushållets organisering och ekonomi på Åland vid sekelskiftet 1900, åren 1899 – 1904

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Hannah Sumelius-Nordin; [2020]
  Nyckelord :Åland; 1900; sjöfart; ekonomi; hushåll; sjömanshustru;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med ett mikrohistoriskt perspektiv undersöka organisering av arbete och ekonomi inom sjömanshushåll på Åland vid sekelskiftet 1900. Undersökningen fokuserar på hur fördelningen av arbetsuppgifter såg ut i hushållet samt på vilket sätt man respektive hustru bidrog till hushållets ekonomi. LÄS MER