Sökning: "Miljökommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Miljökommunikation.

 1. 1. Ett grönt budskap : En kvalitativ studie om hur svenska miljöorganisationer kommunicerar visuellt på Instagram

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annie Erfass; Matilda Rosengren; [2022]
  Nyckelord :hållbarhet; Instagram; miljökommunikation; miljöorganisationer; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. God miljökommunikation är ingen barnlek : En kvalitativ studie av hållbarhetssagan Esmeralda och Draken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Rosanna Johansson; Lotta Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; berättande; berättelser; barnlitteratur; miljö; miljökommunikation; högläsning;

  Sammanfattning : På grund av klimatförändringarna är vår värld i behov av en ny berättelse, i vilken människans beroende av djur och natur är en naturlig del. Att adressera de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 är ett sätt att vända negativa trender bland FN:s medlemsländer. LÄS MER

 3. 3. Facilitera Hållbar Utveckling av Sveriges Elnät Med Hjälp Av Extern Miljökommunikation : En Fallstudie i Samarbete Med Ellevio

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Anne Golinski; [2021]
  Nyckelord :Environmental communication; External communication; Target group segmentation; Hållbarhetskommunikation; Extern kommunikation; Målgruppssegmentering;

  Sammanfattning : Trots att den svenska marknaden för transport av el utgörs av ett naturligt monopol är kundnöjdhet ändå av betydelse för att, genom ett gott samarbete mellan organisation och kunder, upprätthålla ett gott varumärke och facilitera hållbar utveckling. Elnätsföretag har högre kundkrav på extern kommunikation än andra sektorer vilket gör att de också behöver leverera mer kvalitativ extern kommunikation för att upprätthålla kundnöjdhet. LÄS MER

 4. 4. E-handels returer & miljöpåverkan : En kvalitativ studie om e-konsumenters returbeteende och medvetenhet kring returers miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gunnhildur Pétursdóttir; Dilbar Ali Ghafoori; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; returns; consumer behaviour; environment; sustainability; awareness; communication; E-handel; returer; konsumentbeteende; miljö; hållbarhet; medvetenhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom e-handel växer i snabb takt och har lett till att konsumenters köpbeteende har förändrats. E-handeln erbjuder konsumenten en bekvämare köpresa med fler utökade alternativ som utbud, priser, transaktioner och leveranser (Botsman 2010; Lewis & Dart 2014). LÄS MER

 5. 5. Möjligheter till utvecklad miljökommunikation kring återanvändning av restmaterial : En studie av hur återvinningsföretag kan anpassa sin miljökommunikation efter kunders efterfrågan och miljövärderingar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Michaela Jaktlund; Helena Olow; [2020]
  Nyckelord :Environmental communication; recycling; green marketing; resource management; industrial symbiosis; circular economy; industrial ecology; Miljökommunikation; återvinning; grön marknadsföring; industriell symbios; miljöledning; miljömanagement; miljömarknadsföring; värdering av miljönytta; miljövärdering; returmaterial; resursåtervinning; återvinningsföretag; cirkulär ekonomi; industriell ekologi;

  Sammanfattning : Återvinningsföretag och deras utbyten med sina kunder spelar en viktig roll för möjliggörandet av återcirkulering av restmaterial, något som bidrar till en mer effektiv och hållbar resurshantering i samhället. Denna studie har därför undersökt hur återvinningsföretag kan utveckla sin miljökommunikation genom att studera hur kunder värderar miljönytta, vilka miljöåtgärder och -effekter de främst prioriterar samt vilken typ av information de skulle kunna ha användning av. LÄS MER