Sökning: "miljökommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet miljökommunikation.

 1. 1. E-handels returer & miljöpåverkan : En kvalitativ studie om e-konsumenters returbeteende och medvetenhet kring returers miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gunnhildur Pétursdóttir; Dilbar Ali Ghafoori; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; returns; consumer behaviour; environment; sustainability; awareness; communication; E-handel; returer; konsumentbeteende; miljö; hållbarhet; medvetenhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom e-handel växer i snabb takt och har lett till att konsumenters köpbeteende har förändrats. E-handeln erbjuder konsumenten en bekvämare köpresa med fler utökade alternativ som utbud, priser, transaktioner och leveranser (Botsman 2010; Lewis & Dart 2014). LÄS MER

 2. 2. Möjligheter till utvecklad miljökommunikation kring återanvändning av restmaterial : En studie av hur återvinningsföretag kan anpassa sin miljökommunikation efter kunders efterfrågan och miljövärderingar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Michaela Jaktlund; Helena Olow; [2020]
  Nyckelord :Environmental communication; recycling; green marketing; resource management; industrial symbiosis; circular economy; industrial ecology; Miljökommunikation; återvinning; grön marknadsföring; industriell symbios; miljöledning; miljömanagement; miljömarknadsföring; värdering av miljönytta; miljövärdering; returmaterial; resursåtervinning; återvinningsföretag; cirkulär ekonomi; industriell ekologi;

  Sammanfattning : Återvinningsföretag och deras utbyten med sina kunder spelar en viktig roll för möjliggörandet av återcirkulering av restmaterial, något som bidrar till en mer effektiv och hållbar resurshantering i samhället. Denna studie har därför undersökt hur återvinningsföretag kan utveckla sin miljökommunikation genom att studera hur kunder värderar miljönytta, vilka miljöåtgärder och -effekter de främst prioriterar samt vilken typ av information de skulle kunna ha användning av. LÄS MER

 3. 3. Hur ett redaktionellt beslut påverkar en tidnings miljö- och klimatrapportering - En undersökning av Sydsvenskans miljö- och klimatsatsning 2018

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lundkvist Stina; [2019]
  Nyckelord :Klimatjournalistik; Media; Miljöjournalistik; Miljökommunikation; Nyhetsvärdering; Sydsvenskan;

  Sammanfattning : Allmänintresset för miljö- och klimatfrågor har ökat de senaste åren och från många håll ställs det större krav på media att rapportera mer om de här frågorna. Med det i åtanke undersöker studien hur tidningsredaktioner kan arbeta för att integrera miljö och klimat i den vardagliga nyhetsrapporteringen. LÄS MER

 4. 4. Mikroplast : En studie om textilföretags kommunikation och generering av mikroplast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Melin; Linn Carlsson; [2019]
  Nyckelord :microplastics; synthetic fiber; emission; shedding; textile; environmental communication; sustainability; mikroplast; syntetfibrer; emission; textil; fällning; miljökommunikation; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mikroplast är ett begrepp som förekommer allt mer frekvent i media och medför stor förvirring kring var det kommer ifrån och varför det är skadligt. Naturvårdsverket har listat de sju största faktorerna till emission av mikroplast i Sverige, där hushållstvätt av syntetfiber är en utav dem. LÄS MER

 5. 5. Vem ansvarar för klimatkrisen? En studie om hur svenska nyhetstidningar gestaltar olika aktörers ansvar för klimatkrisen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Filippa Morner; [2019]
  Nyckelord :ansvar; gestaltning; gestaltningsteori; klimatkrisen; miljökommunikation; nyhetsmedier; nyhetsartiklar; responsibility; climate crisis; environment communication; framing; framing theory; news media; news articles;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker nyhetstidningarnas del i kontexten för hur ansvar för klimatkrisen formas i det svenska samhället. Detta görs genom att studera hur två av de största nyhetstidningarna i Sverige, Dagens Nyheter och Aftonbladet, framställer olika aktörers ansvar för klimatkrisen i sina nyhetsartiklar. LÄS MER