Sökning: "miljökommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet miljökommunikation.

 1. 1. Slaget om talldungen : om informationen och kommunikationens betydelse i utvecklingen av Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat, 2011–2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sebastian Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Environmental information; environmental communication; natural resource conflicts; local participation; nature reserve; county administrative board; Sand Life; landscape science; Miljöinformation; miljökommunikation; naturresurskonflikter; lokal förankring; naturreservat; länsstyrelsen; Sand Life; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : I Sverige började processen med att skydda natur redan 1909 och arbetet har fortsatt fram till idag. Även om naturskyddet ska gynna oss alla, är arbetet med det sällan problemfritt. Mitt intresse för dessa problem, hur de kan förstås och hanteras på ett konstruktivt sätt, är utgångspunkten för denna kandidatuppsats. LÄS MER

 2. 2. VA-bolags kommunikationsstrategier för att reducera oönskade utsläpp i avloppsnätet från hushåll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nikolina Ström; [2018]
  Nyckelord :Communications strategies; Wastewater treatment plants; Environmental communication; Sewer; Best practice; Miljökommunikation; Kommunikationsstrategier; VA-bolag; Avlopp; Best practice;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER

 3. 3. Environmental Communication for sustainable development in Kenya : A qualitative study focusing on solid and liquid waste

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Simone Andersson; [2018]
  Nyckelord :Environmental communication; Kenya; Interview study; Solid Waste; Liquid Waste;

  Sammanfattning : This research has investigated how environmental communication is reaching out in urban Kenya and what knowledge and attitude exists. Key aim was finding what perception stakeholders had on effective ways to communicate to reach goals of a sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Men inte till vilket pris som helst! : En kritisk retorikanalys av Hennes & Mauritz externa miljökommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Sjöö; [2018]
  Nyckelord :External Environmental Communication; Profiling; Visual Communication; Rhetoric; Critical Rhetorical Analysis; Extern Miljökommunikation; Profilering; Visuell Kommunikation; Retorik; Kritisk Retorikanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhet och miljökommunikation har allt mer kommit att bli en viktig del av marknadsföring, profilering och varumärkesbygge hos företag. Det blir en paradox då företag ska kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens konsumtionssamhälle. LÄS MER

 5. 5. Naturen, hållbarheten och människan : En diskursanalys av Stockholms stads miljöprogram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Judit Munter; [2017]
  Nyckelord :Diskursanalys; Kommunikation; Människan; Hållbarhet; Natur; Stockholms stads miljöprogram;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks Stockholms stads miljökommunikation. Undersökningen är uppdelad i tre huvudsakliga delområden, människan, natur och hållbarhet. Studien undersöker hur dessa konstrueras och kommuniceras i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Metoden som använts för att analysera materialet är diskursanalys. LÄS MER