Sökning: "Grön marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Grön marknadsföring.

 1. 1. Rekommendationers påverkan på konsumentbeteende : En kvantitativ studie av jämförelse mellan expert- och hållbarhetsrekommendationer inom livsmedelsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oscar Karlsson; Ludwig Ziegler; [2023]
  Nyckelord :Recommendations; Consumer Behavior; Decision-making Process; Congruence; Green Marketing; Authority; Rekommendationer; Konsumentbeteende; Beslutsprocess; Kongruens; Grön marknadsföring; Auktoritet;

  Sammanfattning : Previous research indicates that recommendations generally have a positive impact on consumer consumption, however, studies have primarily focused on industries such as film, dining and wine. This study examines the effects of various types of recommendations on consumer behavior within the food industry, where purchases tend to be routine and characterized by automated decision-making processes. LÄS MER

 2. 2. Skapandet och nyttjandet av hållbarhetsmarknadsföring bland svenska outdoorföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sarah Nyström; Ida Jansson; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Marketing; Greenwashing; Hållbarhet; CSR; Marknadsföring; Greenwashing.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fenomenet greenwashing har skapat en misstro hos konsumenterna, och som kommit att påverka konsumtionen av miljövänliga produkter negativt. Samtidigt som det råder ett ökat tryck på företagen att agera ansvarstagande och hållbart, är risken överhängande att de anklagas för att nyttja missvisande kommunikation eller exponera ogrundade påståenden om företagets hållbarhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Klimatdiskursen ramar in dagens marknadsföring : En kvalitativ innehållsanalys av Preemshemmahörande-annonser i deras kampanj 2019-2020

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Strandahl; [2023]
  Nyckelord :Fossilindustri; gestaltningsteori; greenwashing; grön profilering; hemmahörande-annonsering; klimatdiskurs; kvalitativ innehållsanalys; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur fossilindustrin paketerar sina reklambudskap inom det vilseledande formatet hemmahörande-annonser. Syftet är även att skapa förståelse för hur den trendande klimatdiskursen påverkar marknadsförings utformning. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär och hållbar konsumtion – det ska vara lätt att göra rätt : En kvalitativ studie om Generation X attityder och beteende till second hand produkter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Vanessa Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Gen X; Second hand; Green marketing; Circular economy; Sustainability; Gen X; Second hand; Grön marknadsföring; Cirkulärekonomi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar konsumtion är viktig för att stävja ohållbar utveckling i dagens samhälle. Konsumenter idag vill konsumera mer hållbart, men deras positiva attityder till miljön överförs inte alltid till deras beteenden. LÄS MER

 5. 5. Konsumentattityder gentemot klädjätten H&M och dess hållbarhetsarbete : En kvantitativ studie på svenska konsumenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Olivia Pihl; Edwin Kallur; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; consumer attitudes; greenwashing; transparency; fast fashion; green marketing; Hållbarhet; konsumentattityder; greenwashing; transparens; fast fashion; grön marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur konsumenter upplever klädföretaget H&M:s hållbarhetsarbete och vilka attityder som konsumenterna har gentemot företaget. Detta för att kunna skapa en ökad förståelse och kunskap kring hur hållbarhetsarbete kan påverka konsumentattityder. LÄS MER