Sökning: "Oscar Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Oscar Karlsson.

 1. 1. Reducering av slöserier och problem i Scanias boxförrådsprocess : En fallstudie av ett förråd på Scania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; effektivisering; materialhantering; lageroptimering; muda; förråd; processkartläggning; lager;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie handlar om ett boxförråd på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Studien grundades sig i ett uppdrag från en logistikutvecklare på Scania. LÄS MER

 2. 2. Nästa generations dashboard för denna generations näringsliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Edwin Vikström Johansson; Dylan Mäenpää; Justus Karlsson; Oscar Sandberg; Adam Segerros; Johannes Hägerlind; Carl Davidsson; [2020]
  Nyckelord :dashboard; webbapplikation; webb; react; typescript; node;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer behandla det projekt som en grupp på sju personer gjorde i kursen TDDD96 på Linköpings universitet våren 2020. Projektet var att utveckla en webbapplikation som kunde visualisera en översikt av data från olika källor, en så kallad dashboard, åt kunden Skira. LÄS MER

 3. 3. Accepterad, men omtyckt? : En kvalitativ intervjustudie om vilka faktorer som påverkar acceptans för journalsystem inom Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Oscar Brolin; David Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Acceptance; digital medical record systems; TAM2; healthcare professionals; Acceptans; digitala journalsystem; TAM2; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Sveriges digitala vårdsituation beskrivs i rapporter från både myndigheter samt populärvetenskapliga tidskrifter som föråldrad och problematisk. I den moderna vården är digitala journalsystem avgörande för att bedriva en effektiv och patientsäker vård. LÄS MER

 4. 4. Fortbildning som system : En studie om lärares attityder till verksamhetsförlagd fortbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :William Karlsson; Oscar Wikström; [2020]
  Nyckelord :fortbildning; kompetensutveckling; utvärdering;

  Sammanfattning : FORTBILDNING SOM SYSTEM Syftet med studien var att undersöka hur lärares åsikter och inställningar ser ut när det kommer till fortbildning inom den egna verksamheten. Följande frågeställningar har legat till grund för undersökningen: Vilka attityder har lärarna till fortbildningen som de deltar i? Hur upplever lärarna att fortbildningen påverkar deras kompetens? I vilken mån uppger lärarna att de kan påverka fortbildningen i sina verksamheter? För att få svar på frågeställningarna användes en kvantitativ metod tillämpad med en enkät. LÄS MER

 5. 5. HUR PÅVERKAR INFÖRANDET AV EFFEKTTARIFFER LÖNSAMHETEN FÖR SOLCELLSSYSTEM : En studie med syfte att undersöka effekttariffers ekonomiska inverkan hos villaägare med solcellsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oscar Karlsson; Johannes Olovsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a study on how the profitability of a photovoltaic systems owned by small house residents could be affected by the introduction of power-based tariffs in the regions around Mälaren, Sweden. This tariff is based on the customers highest power usage per month. LÄS MER