PÅ PLATS I FIKTIONEN En kvalitativ intervjuundersökning om litterära resor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Caroline Cabot; [2017-10-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Malin SvenningssonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 42Antal ord: 18 608Nyckelord:Litterära resor, popkulturturism, media pilgrimages, mediekonvergens, Skam, Tv-serier, Astrid Lindgrens Värld, Wallanderland.Syfte: Syftet med studien är att undersöka resenärers upplevelser av litterära resor, medinriktning på de resenärer som besöker Oslo för att vara på inspelningsplatserna från tvserienSkam.Teori: Media pilgrimages, fandom, deltagarkulturer.Metod: Kvalitativa intervjuundersökningar.Material: Sex kvalitativa samtalsintervjuer med personer mellan 21 – 70 år, som besöktinspelningsplatser från tv-serien Skam i Oslo.Resultat: Studiens resultat visar på deltagarnas upplevelser före, under och efter den litteräraresan. Deras förväntningar och motivation bottnade i att vilja uppleva platserna frånSkam i verkligheten, ta bilder på plats och - i ett drömscenario – träffa någon av seriensskådespelare. Väl i Oslo upplevde intervjupersonerna starka känslor i mötet medinspelningsplatserna. De jämförde platserna från skräm till verklighet, tog foton och återskapade scener från serien. För de flesta blev det viktigt att på olika sätt försöka leva sig in i, och bli en del av Skams universum. Efter resan laddades foton upp på sociala medier, och serien sågs på nytt – men med nya ögon efter att även ha varit på dess platser i verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)