Operation Tonga : En studie av förberedelsernas och förövningens betydelse utifrån de grundläggande förmågorna och de taktiska grundprinciperna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Operation Tonga var en del av de allierades invasion av Hitlers Fort Europa. Syftet med operationen var att skydda de landstigande styrkorna vid Normandies östra flank. Operationen genomfördes av major John Howard och hans glidflygplansburna trupper från Oxford and Buckinghamshires lätta infanteriregemente. Denna enhet genomförde en operation utan understöd eller underhåll från egna förband och hade en begränsad möjlighet att fysiskt kunna medföra utrustning, likt den svenska luftburna bataljonen.

Syftet med uppsatsen var att undersöka om förberedelser och förövning är nyckeln till framgång när en enhet skall anfalla en starkare försvarsgrupperad enhet.

Uppsatsen innehåller en analys av de förberedelser som gjordes inför operation Tonga utifrån de grundläggande förmågorna. Utifrån den analysen förs en diskussion över dessa förberedelsers betydelse utifrån de taktiska grundprinciperna för markarenan. Analysen och diskussionen visar att förberedelserna och förövningen ledde till att chefen fick en större handlingsfrihet och att enheten fick ett högre stridstempo och genom det höga stridstempot kunde upprätthålla sin överraskning som skapats genom en coup de main operation. Det höga stridstempot och överraskningen gjorde att major Howard kunde ta initiativet i striden och nå lokal överlägsenhet och på så vis slå den försvarsgrupperade fienden vid bron Pegasus bridge. Det höga stridstempot uppnåddes tack vare förbandets förövning och förberedelser samt de goda underrättelser som major John Howard hade tillgång till vid framtagandet av sin stridsplan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)