Strainteori, exitprocesser och stigma : - En kvalitativ studie om processen in och ut ur kriminalitet samt livet efter utifrån tre rånares självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Zilan Bamerni; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)