Vloggen som reklamfilm? : Hur reklam genom influencers förstärks i videobloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Linda Honnér; Adam Pettersson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: På grund av reklamtrötthet i samhället har företag hittat nya sätt att marknadsföra sig, ett av dessa är influencer marketing som konstant ökar på sociala medier. Youtube är en av dessa plattformar där en Youtuber som influencer är en opinionsledare för produkter och företag. En influencer kan liknas med hur en hollywoodkändis förr sågs som förebild. Idag kan fans komma mycket närmre sin idol tack vare sociala medier, speciellt via vloggar där influencers ofta visar ofta upp sina liv. I vloggar finns även öppna och dolda reklamsamarbeten vilket är varför detta i denna uppsats är intressant som material. Syftet med denna uppsats var att visa hur influencers marknadsföring förstärks av metoder som kännetecknar en vlogg. För att genomföra detta analyserades de delar som kunde tolkas som dold eller öppen reklam i Therese Lindgrens, Jon Olssons och Linn Ahlborgs vloggar, då de kan uppfattas som influencers. I dessa delar upptäcktes att influencers blick ofta riktas in i kameran, att vloggaren ofta pratar till publiken och nämner den. Det upptäcktes även att det vanligaste bildutsnittet är halvbild och att kameratekniken oftast är handkamera. Dessa delar behandlades sedan genom teorier inom dokumentärfilm, teorier gällande retoriska tillvägagångssätt inom rörlig bild samt teorier kring halvbildens och handkamerans funktioner. Genom detta hittades en gemensam faktor i alla delar, att det skapas en känsla av verklighet och autencitet av dessa drag. Detta ledde in på resultatet som blev att autenticitet och verkligt uttryck är anledningar till att en vlogg utstrålar trovärdighet. Detta menade vi är vad som bidrar till en influencers marknadsföring. Trovärdigheten som skapas av drag i vloggens form bidrar till en influencers effekt när den gör reklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)