Ljud och bild i domstol : dokumenterade vidoeförhör från förundersökningen i svensk straffprocess

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jorunn Rosell; [2016]

Nyckelord: Processrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)