Sportmarknadsföring : En studie av SM-finalen i innebandy och AIK innebandy

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Robin Larsson; Per Salomonsson; [2008]

Nyckelord: Sportmarknadsföring;

Sammanfattning:

Intresset för det undersökta fenomenet, uppmärksammades av en slump då vi tog del av publiksiffran från förra årets SM-final i innebandy. För oss med en uppväxt på ishockeyrinken tyckte vi det var helt otroligt att SM-finalen fyllde hela globen. Ishockeyn hade inte ens fyllt Globen på 4 år, hur kunde en ung sport som innebandy klara detta? Dessutom var det intressant att publikkontrasten mellan en seriematch och SM-finalen för innebandy var hela 14 gånger större. Ur detta skapades vår problemformulering; På vilket sätt skiljer sig marknadsföringen mellan SM-finalmatchen i innebandy och en seriematch i innebandy och vilka likheter kan urskiljas?

Syftet var att beskriva vad AIK innebandy och arrangörerna för SM-finalen i innebandy gör för att locka publik till sina seriespelsmatcher respektive sitt finalevenemang. Samtidigt som eventuella likheter respektive skillnader mellan de två aktörernas marknadsföring belyses. För att göra fenomenet forskningsbart valdes att endast titta på AIK innebandy och deras marknadsföring. Vi valde att göra två intervjuer samt en fältstudie för att få svar på vårt problem. Vi valde att intervjua Erik Nilsson och Roland Pettersson som är ansvariga för SMfinalen samt Lars Ekholmer, marknadsansvarig för AIK innebandy. Fältstudien genomfördes under SM-finalmatchen, där cirka 400 respondenter fick svara på frågan; Hur fick du först reda på att SM-finalen ägde rum?

De resultat som framgick ur undersökningen var att många avseenden i SM-finalens och AIK’s marknadsföring var densamma, dock var det ett fåtal skillnader. SM-finalens allmänna kännedom fungerar som en snöboll i rullning och lockar en stor del av publiken av sig själv. Genom vår fältstudie framgick det att endast 37% hade fått reda på att SM-finalen ägde rum via någon mediekanal. Det framgick även ur intervjuerna att AIK och SM-finalen använde sig av traditionell marknadsföring i form av de 5 P:na. Dessutom har de två aktörerna som mål att erbjuda publiken en upplevelse. SM-finalen vill även förmedla ett budskap om att innebandyn står för begrepp som; fart, fläkt och ungdomlighet.

Både arrangörerna för SM-finalen och Lars Ekholmer ser gärna att innebandyn i framtiden växer som sport och får ett större erkännande hos det svenska folket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)