Barns processbehörighet i asyl- och anknytningsärenden : processbehörighet, ställföreträdarskap och rätten till familjeåterförening

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Eric Wahlberg; [2014]

Nyckelord: Förvaltningsrätt; migrationsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)