Anpassning till den lokala gastronomin : Japaners upplevelse kring kulturella skillnader mellan svenskt och japanskt uteätande på restaurang

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

Författare: Niklas Sundström; Anton Hakala Bullerman; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie undersöker vad som händer då den japanska matkulturen möter den svenska. Syftet är att undersöka kulturella spänningen på individnivå då en person integrerar sig i en annan matkultur, med fokus på japaner. Studien baserades på semistrukturerade intervjuer. Bakgrundsinformationen samlades in genom en systematisk databassökning följt av en tematisk analys. Den tematiska analysen gav fyra teman: ätande på restaurang, skillnader mellan restauranger i Japan och Sverige, skillnader i sociala beteenden och japaners anpassning till ny matkultur. Sedan informanterna kommit till Sverige har deras ätande på restaurang blivit mindre frekvent vilket beror på ett sämre utbud av restauranger. Informanterna ansåg att servicen på restaurangerna är sämre i Sverige gentemot Japan då de kan vara vana vid den systematiska servicen i Japan. Syftet att äta på restaurang har förändrats från ett socialt till ett nostalgiskt syfte. Vidare finns skillnader i beteenden gällande ätande som att lyfta tallriken när man äter i Japan. Sedan flytten till Sverige har informanterna tvingats förändra sin kost då japanska råvaror inte finns tillgängligt. Således byter de ut japanska råvaror mot svenska eller använder sig av de japanska råvaror som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)