Does smell sell? : - Vad innebär luktsinnet för vårt köpbeteende?

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Rudy Kerimo; Anders Westlund; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen syftar till att skapa en ökad förståelse i hur dofter påverkar konsumenters köpbeteende med forskningsfrågan: på vilket sätt kan dofter påverka konsumentens köpbeteende och hur kan doftens betydelse appliceras på Kotlers teori? För att kunna besvara våra frågor har Kotlers teori konsumentens köpbeteende använts. Teorin består av fyra olika faktorer: kulturella, sociala, personliga och psykologiska. Som analysverktyg har forskningsartiklar från internationellt erkända undersökningar används som tagit upp doftens inverkan på konsumenternas köpbeteende. TV-reklam, radio och tidningar har visat sig vara väldigt dyra och kanske inte fullt så framgångsrika som man tidigare trott. Internationella studier visar att det är en stark fördel att arbeta med dofter då doftminnet är starkt och långvarigt. Genom att stimulera konsumenterna med en bekant doft kan denna leda de tillbaka till den produkt eller tjänst där de senast kom i kontakt med doften. Trots att doften verkar ha en stor inverkan på konsumenter så verkar forskningen inom detta område vara begränsad. Nyckelord: konsumenters köpbeteende, doft, lukt, markandsföring, försäljning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)