En svår balansgång : En fallstudie om hur Höganäs Omsorg AB arbetar för att bibehålla en balans mellan samhällsnytta och ekonomivärden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: The point of this essay is to study a municipal owned company with the use of a case study on Höganäs Omsorg AB. Two theories has primarily been used which is New Public Management, which favors economic value, and Public Value Management, which favors social values. The two different theories have been applied on the municipal owned company to see how social and economic values are balanced in its governance. Höganäs Omsorg AB is a young municipal owned company where many parts of its organizational structure is still in development. The parts of the municipal owned company that still are in development are primarily within the economically favored theory New Public Management. In these early stages of the enterprise the social values have taken a greater place of the two values. It shows from how social aspects are present in every move the enterprise makes as economic values will have to take a slight step back occasionally to give space. One of the main reasons behind that social values has been favored within the enterprise is most likely thanks to that leadership positions in the municipal owned company and the municipality is held by the same individuals. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)