Utveckling av hållbarhetsredovisning : En studie om hur kommunikationen med intressenter förändrats över tid idagligvaruhandelsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Ebba Johansson; Estelle Esplund; Jenna Peroti; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)