Hur företagsledningen styr medarbetarna mot ökad motivation

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Författare: Jon Berggren; Anton Holmlund; [2006]

Nyckelord: -;

Sammanfattning: Det är viktigt att vi förstår hur organisationer influerar motivation hos
de anställda för att uppnå en effektiv organisation. De allra flesta
företag har som målsättning att hitta de faktorer som gör de möjligt att
motivera personalen. En viktig uppgift för organisationens styrsystem är
att motivera de anställda att nå uppsatta mål. Syftet med denna uppsats är
att undersöka hur företagsledningen styr mot ökad motivation genom att
använda sig av inre respektive yttre motivationsfaktorer utifrån Simons
styrmodell. Vi utförde en kvalitativ fallstudie av tre större företag med
anknytning till Luleå. För att undersöka hur företagen styr mot ökad
motivation använde vi oss av en egen analysmodell omarbetad utifrån Simons
styrmodell. Undersökningen kom fram till att de undersökta företagen främst
styr mot inre motivation genom praktiska åtgärder såsom arbetsrotation,
utbildning och decentralisering. Styrning mot yttre motivation sker i
första hand genom monetär belöning.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)