Get the Girl a Brewery, Now! A Thematic Analysis of Organisational Ambidexterity in Family Businesses

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Adam Palmborg; Sebastian Hellström; [2018-08-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)