Bomull eller alger : En jämförelse av materialens miljöpåverkan samt dess egenskaper

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Nya ideer, ny teknik och nya fibrer, möjligheterna är oändliga. Det krävs att den textila industrin förändras för att stoppa de farliga miljöutsläpp som sker idag. Bomull är ett av de mest använda och populära material på grund av dess egenskaper. Trots den stora utveckling som har skett, är miljövänlig bomull fortfarande ett icke hållbart material. Ny forskning har visat att alger kan bearbetas och bilda, tack vare sin cellulosa, ett textilt material. Denna studie syftar till att ta reda på huruvida textilt material baserat på algers cellulosa och bomull skiljer sig åt i dess egenskaper. Undersökningen innefattar också en miljömässig analys som presenterar om ett materiellt byte från bomull till alger är önskvärt. Resultatet har tagits fram tack vare en litteraturstudie samt en mailintervju med ett forskningsföretag som arbetar med att framställa textila material baserat på algers cellulosa. Det har tydligt framgått att framställningen av ett textilt material baserat på algens cellulosa är en mer miljövänlig process än att tillverka textilt material av bomull. Resultatet har också visat att det finns en del gemensamma egenskaper mellan materialen men även egenskaper som skiljer dem åt. Studien har tydligt visat att alger kan vara en del av framtidens fibrer, dock krävs det fortsatt forskning inom området för att det verkligen ska bli ett material att räkna med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)